Za mjesec će se znati je li država kriva za prebijanje Raičevića

0
331

PODGORICA, 09.03.2018. – Iznošenjem završnog izlaganja advokatice Gorice Vujisić, koja zastupa novinara i urednika in­for­ma­tiv­nog por­ta­la IN4S Goj­ka Ra­i­če­vića, koji je tužio Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) zato što su ga policajci više puta pretukli tokom 2015. godine, završena je glavna rasprava u tom slučaju.

Stranke u postupku će za mjesec znati kako je Osnovni sud u Podgorici odlučio po tužbi u kojoj Raičević tvrdi da je tri puta izložen torturi, odnosno brutalno pretučen u pe­ri­o­du od 17. do 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne  to­kom pro­te­sta opozicionog političkog saveza DF u Pod­go­ri­ci.

Pošto Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nisu utvrdili ko su policajci koji su tukli Raičevića, on je podnio tužbu kojom traži 75.000 na ime nematerijalne štete. Raičević je predložio da mu se na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede časti i ugleda i zbog neosnovanog lišenja slobode isplati iznos od 40.000 eura, na ime naknade štete zbog povrede profesionalnog dostojanstva 20.000 eura, zbog fizičkih bolova 10.000 eura i zbog pretrpljenog straha 5.000 eura. Na sve iznose bi trebalo obračunati zateznu kamatu i to od presuđenja do isplate.

„Tokom postupka su dokazani navodi tužbe i da je Raičević kao novinar obavljao posao, odnosno da su povrijeđeni članovi 3 i 10 Evropske konvencije jer je država propustila da sprovede djelotvornu istragu kako bi otkrila počinioca. Država nije učinila ništa kako bi otkrila napadače iako su postojali  uslovi za to. Radi se o zavjeri da se ne otkriju počinioci“, kazala je Vujisić dodajući da naknada koju traži Raičević nije samo satisfakcija njemu već i pouka državi da ne može proći nekažnjeno.

Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore Minja Radović predložio je da se tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan.