AGK dhe KMSHK reagojnë për jo-transparencë të qeverisë

0
170

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMSHK) kanë reaguar nga mospërfshirja e tyre nga zyra e Kryeministrit në lidhje me një draft rregullore për mbrojtjen e fëmijëve nga mediat. AGK dhe KMSHK janë informuar rreth draft rregulloret pasi që janë pyetur nga zyra e UNICEF-it në Kosovë për të komentuar për draftin. Të dyja organizatat ishin të mendimit se kjo mungesë e transaprencës nuk mund të injorohet dhe kanë abstenuar në pjesëmarrje, dhe po ashtu kanë kërkuar shpjegime nga zyra e Kryeministrit. Fillimisht, kërkesa për një shpjegim ishte injoruar dhe në fund një shpjegim që është dhënë ishte se asnjëra organizatë kishte një rol në kontribuimin e kësaj rregullore, e cila ishte obstruktive dhe jo-transparente.