Izvještaj o reagovanju Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara

0
65

BEOGRAD, 20.06.2017. –  Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je povodom nezapamećnog brutalnog fizičkog napada na novinare lista Danas, produkcije Insajdera, portala VICE i Espresso i Radio Beograda objavila saopštenje na web site-u platforme i poslala više od 80 pisama međunarodnim organizacijama, ambasadama i organizacijama civilnog sektora u Srbiji, kao i srbijanskim institucijama.

U cilju jačanja svijesti o značaju problema napada na novinare u regionu i javne osude ovih napada, te konačnog cilja unaprjeđenja stepena medijskih sloboda i sigurnosti novinara na Zapadnom Balkanu, Platforma je u pismu opisala okolnosti slučaja, javno osudila napad, ukazala na značaj slobode izražavanja kao temeljnog ljudskog prava u demokratskom državnom uređenju i na značaj borbe za sprječavanje napada na novinare.

Platforma je urgirala da međunarodne organizacije, ambasade i organizacije civilnog društva iskoriste svoj uticaj na srbijanske institucije da reaguju i spriječe napade na novinare. Takođe, pozvala je srbijanske intitucije da hitno istraže detalje napada i postupe u skladu sa odgovarajućim zakonodavnim rješenjima.

Platforma  je zahtijevala da srbijanske vlasti djeluju u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodi izražavanja.

Blizu 10% adresiranih, što međunarodnih organizacija, što organizacija civilnog sektora u Srbiji prepoznali su i podržali rad platforme, a neke od ovih organizacija, kao što su Reporteri bez granica, Evropska federacija novinara i YUCOM, su takođe objavili saopštenja za javnost.

Od državnih institucija u Srbiji nismo dobili odgovore.

Kao rezultat naše akcije, Savjet Evrope je objavio ovaj slučaj na njihovoj platformi da bi promovisali zaštitu novinarstva i bezbjednosti novinara.

Na osnovu fotografija objavljenih u medijima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Tužilaštvom, identifikovalo je sve osobe koje su bile na slikama i uzelo je izjave od njih.

 

Udruženje/udruga BiH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Društvo novinara Makedonije