Javne konsultacije okončane, SMCG poslao desetine predloga

0
213
Source/Author: SMCG

PODGORICA, 04.10.2021. – Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija nedavno je završilo javne konsultacije u vezi reforme medijskog zakonodavstva.

Predmet rasprave bili su predlog zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Zakon o medijima i Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televiziji Crne Gore (RTCG).

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) uputio je na desetine predloge čiji je cilj unapređenje medijskog zakonodavstva.

Značajan broj predloga odnosi se na predlog zakona o audivizuelnim medijskim uslugama, budući da je on u formi nacrt već duži niz godinina. Nakon što je nedavno vraćen sa ekpertskim osvrtom Savjeta Evrope, ministarstvo ga je ponudilo zainteresovanoj javnosti. Cilj predloga Sindikata medija u najvećem dijelu je zaštita održivosti i nezavisnosti lokalnih javnih emitera, kao medija čiji su zaposleni u najtežem položaju. Predložen je i niz odredbi koji bi omogućio veću transparentnost rada lokalnih medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Iako je u primjeni tek nešto duže od godinu dana, i u Zakonu o medijima je SMCG identifikovao određene probleme. Predložene su odredbe kojima bi bio dodatno zaštićen integritet novinara i novinarki, ali i svih drugih radnika koji rade na kreiranju medijskog sadržaja. Takođe, predložena je dopuna definicije medijskog sadržaja i internetskih publikacija, kako bi se otklonile nedoumice koje trenutno postoje. Predmet dopuna je bilo i uvođenje obavezne registracije medija, kao i obaveznog objavljivanja evidencije medija od strane organa nadležnog za tu oblast.

Zakonu o RTCG takođe je predložena dopuna, posebno kada je riječ o izboru članova i članica Savjeta RTCG. SMCG smatra da je neophodno dodatno precizirati određene odredbe kako bi se izbjegla različita tumačenja. Takođe, predloženo je dodatno regulisanje statusa Ombudsmana, a dodatnu pažnju treba usmjeriti ka odredbama koje propisuju konflikt interesa. Takođe, treba obezbijediti zaštitu integriteta svim zaposlenima koji rade na kreiranju medijskih sadržaja, ne samo novinarima i novinarkama, kako je to trenutno slučaj.

Javne konsultacije su trajale do 27. septembra.