Odbor za medije pokreće postupak izbora četiri člana Programskog vijeća HRT-a

0
41
Source/Author: HINA
Source/Photo: HND

Predsjedniku i troje članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije (HRT) u srpnju istječu mandati, pa će saborski Odbor za informiranje i medije u četvrtak utvrditi tekst javnog poziva za izbor četiri člana toga tijela.

Mandati istječu predsjedniku Vijeća Zdravki Kedži te članovima Lidiji Gašparović, Ivici Lučiću i Zorislavu Lukiću.

U ožujku 2021. Hrvatski je sabor na četiri godine izabrao sedam članova Programskog vijeća HRT-a: Vlahu Bogišića, Nikolu Baketu, Ozanu Ramljak, Đemala Bratića, Roberta Markta, Ivicu Lučića i Zorislava Lukića, s tim da dvojica posljednjih imaju skraćeni, odnosno dvogodišnji mandat, koji im istječe u srpnju.

Naime, u Javnom pozivu za izbor sedam članova Vijeća iz 2020. godine bilo je utvrđeno da će se pet članova imenovati na četiri, a dva na dvije godine. Ždrijeb na sjednici Programskog vijeća HRT-a u ožujku 2021. presudio je da će to biti Lučić i Lukić.

Programsko vijeće HRT-a, koje zastupa i štiti interes javnosti, ima 11 članova, od kojih devet bira Sabor, a dva kreativno osoblje HRT-a.  Mandat predsjednika i članova Vijeća traje četiri godine, a svake dvije godine imenuje se polovina njegovih članova. Ista osoba može najviše dva puta biti izabrana za člana Vijeća HRT-a.

Autor: Hina