Rijetki su medijski izvještaji koji nasilje nad ženama i djevojčicama tretiraju kao društveni problem

0
145

MOSTAR, 31.10.2017. – “Većina žena koje zbog preživljenog nasilja postanu korisnice sigurne kuće nisu ekonomski nezavisne, stoga su za njih programi ekonomskog osnaživanja izuzetno važni”, poručila je Azra Hasanbegović iz Udruženja “Žena BiH” na radionici „Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja“ koja je danas održana u Mostaru. Hasanbegović je istakla da u sudskim procesima koji tretiraju rodno zasnovano nasilje veliki problem predstavlja odgađanje ročišta te olakšavajuće okolnosti na koje se često poziva odbrana.

Na jednodnevnom treningu bilo je govora o institucionalnom i pravnom kontekstu koji tretira rodno zasnovano nasilje, kao i o etičkom i profesionalnom novinarskom pristupu izvještavanju o nasilju nad ženama i djevojčicama.

Novinarka i aktivistica Milkica Milojević ocijenila je kako su rijetki medijski izvještaji koji nasilje nad ženama i djevojčicama tretiraju kao društveni problem. “Rodno zasnovano nasilje je prevashodno diskriminacija i kršenje ljudskih prava. Izvještavati etički o ovom društvenom problemu nije samo naša profesionalna i građanska nego i zakonska obaveza”, poručila je Milojević.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, predstavljajući dominantne medijske obrasce u pristupu temi rodno zasnovanog nasilja, ocijenila je kako je u velikom broju medijskih izvještaja prisutno totalno pretjerivanje i narušavanje privatnosti samo da bi se naslovi bolje prodali.

“Medijski sadržaji o temi rodno zasnovanog nasilja uglavnom se, nažalost, objavljuju tek kada dođe do krajnjih tragičnih rezultata dugogodišnjeg maltretiranja. Rijetki su edukativni sardžaji koji govore o prevenciji nasilja ili zakonskim sankcijama”, rekla je Zurovac te naglasila važnost saradnje novinara sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava žena, kao i sa centrima za socijalni rad kada se izvještava o ovom društvenom problemu.