Slučaj napada na Mladena Stojovića: Komisija utvrdila nepravilnosti u istrazi, policija ne reaguje

0
49

PODGORICA, 01.03.2018. – Zbog policijskih propusta ne postoji ni jedan trag koji bi pomogao rasvjetljavanju napada na novinara Mladena Stojovića, koji je u maju 2008. godine brutalno prebijen u svom stanu u Baru. Izvještaj Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija pokazuje postojanje dvije sadržinski različite službene zabilješke koje navode na sumnju da se možda željelo prikriti to što je oštećeni izrazio sumnju da bi napad na njega mogli organizovati Branislav Brano Mićunović i Radojica Božović. U dužoj verziji službene zabilješke je upravo izostavljen taj dio iz kraće verzije službene zabilješke. Od Mićunovića i Božovića policija nikada nije tražila nikakva obavještenja u vezi sa napadom na Stojovića i njegovim sumnjama s tim u vezi.

Vladina Komisija je u januaru objavila Izvještaj o radu za period od 23. septembra 2017. do 23. januara 2018. u kojem je, između ostalih, obrađen i Stojovićev slučaj.

Pored nepostupanja po preporukama Komisije, kao jedan od ključnih problema u njenom radu navedeno je i da javnost nije bila upoznata sa aktivnostima Komisije jer njeni izvještaji nijesu objavljivani.

„Izvještaj o istrazi slučaja napada na Mladena Stojovića“ sačinio je izvjestilac Komisije za taj slučaj  Dragoljub Duško Vuković.

„Novinar Mladen Stojović povrijeđen je 23.08.2008. godine u večernjim satima (između 22.00 i 23.00 časa) u stanu svojih roditelja u Baru. U vrijeme zadobijanja povreda, Stojović je radio kao novinar u „Wireless media doo Podgorica“. Prethodno je radio kao sportski novinar u više medija iz Srbije i Crne Gore. Između ostalog je govorio o svojim saznanjima vezano za temu tzv. fudbalske mafije za serijal „Insajder“ beogradske televizije B92“, pojašnjeno je u Izvještaju.

U zaključcima Izvještaja Komisije navodi se da dvojica službenika policije, koji su 23.05.2008. godine bili na licu mjesta, odnosno u stanu povrijeđenog Mladena Stojovića, nijesu, sudeći prema službenoj zabilješci, ni pokušali da uzmu otiske ili otkriju nešto što bi mogao biti trag za pronalaženje napadača. Nema podataka o tome da je policija naknadno dolazila u Stojovićev stan u pokušaju da otkrije eventualne tragove koji bi je mogli odvesti do napadača.

Na propuste prilikom pretrage Stojovićevog stana ukazala je u svojim dopunskim zaključcima Dragana Čukić, specijalista za sudsku medicinu, koja je navela da policija nije tražila tragove krvi na stručan način. Ona je, kako se navodi, pouzdano zaključila da su u stanu „morali postojati tragovi krvi i u slučaju da su povrede nanesene u stanu, kao i ako su nanesene van stana. Na osnovu svih podataka, mišljenja sam da tragovi krvi nijesu nađeni zato što nijesu traženi na stručan način“.

U policijskim spisima koji su dostavljeni Komisiji nema traga o tome da li je policija, nakon kontroverznih izjava nekoliko građana u vezi sa informacijom o momcima koji su se navodno interesovali za Stojovića, nastojala da prikupi dodatna obavještenja i utvrdi istinu.

Krajnje su zbunjujuće informacije o različitim datumima formiranja predmeta za nepoznatog počinioca u Osnovnom državnom tužilaštvu Bar na osnovu krivične prijave koju je policija podnijela 11.06.2008.

„U policijskim spisima koji su dostavljeni Komisiji nema informacija o tome da li je ikada provjeravano da li je Stojovićev pasoš, kojeg nije mogao da nađe poslije napada, korišćen prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz nje, odnosno ulaska u neku od evropskih država ili izlaska iz njih“, navodi se u zaključcima Izvještaja Komisije.