PODGORICA, 26.05.2022. – Crnogorske televizije najviše emituju filmski i serijski program, kao i informativni program, dok je malo sadržaja namijenjenog djeci, kao i dokumentarno-obrazovnog programa, pokazao je monitoring Agencije za elektronske medije Crne Gore (AEM). 

Analiza programske strukture TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem urađena je na osnovu podataka dobijenih monitoringom programskih sadržaja emitovanih u periodu od 11. do 17.04.2022. godine. Posmatrani su programi televizija: TVCG1, TVCG2, Parlamentarni program, TV Nova M, TV Prva, TV Vijesti, TV Adria i Gradska TV.

“Po vrsti sadržaja dominira filmski i serijski program, u prosjeku 38% ukupno emitovanog sadržaja. Informativni program zauzima značajno mjesto u ukupno emitovanom programu, u prosjeku oko 25% (TVCG1 – 47%, Gradska TV – 44%, TV Vijesti – 30%, Parlamentarni – 20%, TV Nova M – 20%, TV Prva – 19%, TV Adria – 13%, TVCG2 – 4%). Osim klasičnih informativnih emisija i servisnih informacija, u ovoj grupi sadržaja su i jutarnji programi, magazini, kao i talk-show emisije”, stoji u izvještaju AEM-a.

Sadržaja za djecu na svim televizijama ima veoma malo, tek nešto više od jedan odsto programa. Na Gradskoj TV i TV Vijestima ga ima oko tri odsto emitovanog programa, dok u programima TVCG1, TVCG2 i TV Prva predstavlja oko jedan odsto. TV Nova M i TV Adria u posmatranom periodu nijesu emitovale saadržaje za djecu.

“Dokumentarno-obrazovni program u prosjeku čini nešto manje od četiri odsto ukupno emitovanog programa. Najviše ove vrste programa emituje TVCG1 (11%), a najmanje TV Prva i TV Nova M (po 1%)”, piše u izvještaju.

AEM konstatuje da je u programima posmatranih televizija emitovana jedna dnevna informativna emisija na albanskom jeziku, kao i jedna dnevna informativna emisija posebno prilagođena osobama sa invaliditetom, dok sadržaja na romskom jeziku nije bilo.

U izvještaju se navodi da su televizije sa nacionalnim pokrivanjem, u prosjeku, proizvele oko 26 odsto sopstvenog programa, najviše TVCG1 (53%) i Gradska TV (43%), a najmanje Parlamentarni kanal i TV Nova M (po 11%).