Autoritetet duhen të garantojnë siguri për gazetarë

Safejournalists.net

Në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj 2018, Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për Avokimin e Lirisë së Mediave dhe Sigurisë së Gazetarëve, e cila përfaqëson më shumë se 8000 anëtarë, i bënë thirrje qeverive në rajon që të mbrojnë gazetarët dhe të punojnë në fuqizimin e lirisë së shtypit.

Dita Botërore e Lirisë së Shtypit është shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në dhjetor 1993, pasur nga rekomandimi i dal nga Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s. Prej atëherë, 3 maji, përvjetori i Deklaratës së Windhoek, festohet në mbarë botën se Dita Botërore e Lirisë së Shtypit.

Tema e festimit për 2018 nënvizon rëndësinë e mundësisë për ambient ligjor për lirinë e shtypit, dhe i kushton vëmendje të veçantë rolit të gjyqësorit të pavarur duke siguruar garancitë ligjore për lirinë e shtypit dhe ndjekjen ligjore te krimeve ndaj gazetarëve.

Në këtë aspekt, Platforma rikujton qeveritë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor se që nga fillimi i vitit 2014 ka regjistruar 446 sulme kundër gazetarëve dhe ende shumë pak raste janë zjgjidhur nga institucionet kompetente.

Që nga fillimi i 2014 kanë ndodhur tri tentim vrasje, 103 sulme fizike ndaj gazetarëve, 257 kërcënime, 48 sulme ndaj pronës dhe 5 arrestime janë regjistruar në rajon.

Shkalla më e lartë e dhunës së sigurisë kundër gazetarëve janë regjistruar në Serbi (143) dhe Bosnje e Hercegovinë (102), e pasuar nga Kosova (77), Maqedonia (59), Kroacia (43) dhe Mali i Zi (31).

Është evidente se gazetarët në Ballkanin Perëndimore ende punojnë nën rrethana shumë të rrezikshme. Kështu që Platforma i bënë thirrje qeverive të të gjitha shteteve të lartë përmendura që të rrisin përpjekjet sa i takon hetimeve të sulmeve ndaj gazetarëve dhe të krijojnë kushte më të sigurta për punë.

Platforma inkurajon të gjithë gazetarët që të raportojnë incidentet dhe rastet kurdoherë që ata janë kërcënuar apo sulmuar gjatë punës së tyre.

Platforma fuqishëm përkrah gazetarët dhe organizatat mediale në përpjekjet e tyre për mbrojtjen e gazetarëve dhe lirisë së shprehjes dhe po ashtu përpjekjet e tyre në luftimin kundër mosndëshkimit për krimet ndaj gazetarëve.

Çdo sulm ndaj gazetarëve konsiderohet si një sulm në interesin publik, demokracinë dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve.

Shkup – Beograd – Podgoricë – Prishtinë – Sarajevë – Zagreb, 03.05.2018.

Asociacioni i Gazetarëve të Bosne dhe Hercegovinës
Sindikata e Mediave të Malit të Zi
Asociacioni i Gazetarëve të Kroacisë
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës
Asociacioni i Gazetarëve të Maqedonisë
Asociacioni i Gazetarëve të Pavarur të Serbisë


Safejournalists.net, Skopje – Belgrade – Podgorica – Pristina – Sarajevo – Zagreb, 03/05/2018