“Rreziku nga dezinformatat në kohë pandemie”, trajnim i organizuar për gazetarët e komunitetit serb në KosovëPRISHTINË, 14.06.2020 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me UN Women Kosovo kanë vazhduar ciklin e trajnimeve, duke organizuar trajnim online për gazetarët e komunitetit serb që punojnë në Kosovë.

Përmes trajnimit mbi temën “Rreziku nga dezinformatat në kohë pandemie” u synua të zgjerohen njohuritë mbi temën e infodemisë si dhe të forcohen kapacitetet e gazetarëve në raportimin e fakteve të vërteta dhe të besueshme.

Deri në fund të projektit do të organizohen edhe 2 trajnime me gazetarë të nivelit qendror, të cilat do të udhëhiqen nga ekspertë ndërkombëtar dhe si rezultat i këtyre aktiviteteve, do të hartohet një udhëzues për gazetarë.

 


, ,