Pažin: Vlada spremna da doprinese boljem položaju novinara u Crnoj Gori

gov.me

PODGORICA, 08.06.2018. – Vlada je spremna da, u okviru svojih nadležnosti, podrži nastojanja Sindikata medija u pravcu stvaranja boljih socijalnih i ekonomskih uslova za rad novinara u Crnoj Gori, poručeno je na sastanku potpredsjednika Vlade Zorana Pažina na sastanku sa rukovodstvom Sindikata medija Crne Gore.

Sastanku su, u ime SMCG, prisustvovali predsjednica Marijana Camović i potpredsjednici Radomir Kračković i Nevenka Ćirović.

Govoreći o procesu usaglašavanja kolektivnog ugovora za zaposlene u nacionalnom javnom servisu RTCG, Pažin je saopštio da će Vlada ažurno ispuniti svoje obaveze u cilju što skorijeg stupanja na snagu ovog propisa, čim joj sindikat i menadžment RTCG dostave predloženi tekst ugovora.

Sagovornici su se saglasili o velikom značaju adekvatnog regulisanja radno-pravnih pitanja i unapređenja ekonomskog položaja novinara za snaženje nezavisnost i profesionalizma u crnogorskom novinarstvu.

Pažin je podržao interesovanje Sindikata medija za aktivno učešće u pripremi novih zakonskih rješenja u okviru Zakona o elektronskim medijima, čija je izrada planirana sljedeće godine. Saglasio se i sa stavom SMCG da postoji značajan prostor za unapređenje položaja zaposlenih u lokalnim javnim emiterima.

Na sastanku su naglasili odgovornost i riješenost države da obezbijedi najviši stepen bezbjednosti i zaštite ličnog integriteta novinara. Potpredsjednik je pozdravio, takođe, inicijativu Sindikata za organizaciju regionalne konferencije o medijima na temu bezbjednosti, uslova rada novinara i medijskog zakonodavstva.

 


SMCG, Podgorica, 08/06/2018