Savjet za kontrolu rada policije: Legitimisanje bilo pokušaj zastrašivanja novinarkePODGORICA, 05.04.2021. – Način na koji je novinarka “Vijesti” Jelena Jovanović legitimisana u decembru prošle godine tokom obavljanja radnog zadatka, predstavlja povredu prava i može se prepoznati kao zastrašivanje.

To je zaključak postupka koji je pred Savjetom za građansku kontrolu rada policije, pokrenula novinarka. Jovanović je 7. decembra 2020. godine bila na radnom zadatku, gdje je policija u civilu i uniformisani sastav kriminalističke policije legitimisala građane okupljene ispred Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i u ugostiteljskom objektu pored.

Svoj su stav iz Savjeta obrazložili pozivajući se na član 29 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je propisano da “Policijski službenik, kad obavlja policijske poslove u civilnom odijelu, dužan je da se, prije početka primjene policijskog ovlašćenja, predstavi pokazivanjem službene značke i službene legitimacije.”

To se, u ovom slučaju nije desilo, jer policijski službenik koji je zahtijevao legitimaciju od novinarke, svoju nije stavio na uvid.

“Savjet još jednom upućuje preporuku Upravi policije da slične aktivnosti u budućžnosti sprovode obazrivo, senzibilisano i skladu sa pomenim zakonom kao i načelima djelovanja policije u demokratskom društvu”, zaključuju iz Savjeta.

Novinarka je objasnila da joj se, za vrijeme dok je kolegama diktirala o toku dešavanja na pomenutom mjestu, stariji čovjek u civilu predstavio kao P.Đ. iz policije i insistirao da pogleda ličnu kartu i pored stavljene na uvid press kartice, a isto obrazložio sa – ‘jer si ovdje’.

Ona je iskazala sumnju da je službenik policije na taj način eventualno iskazao vid zastrašivanja i uticaja na njen rad, posebno ukazujući da službenik policije P.Đ. nije pojasnio razlog zašto je tražena u lokalu. Jovanović je u izjašnjenju, između ostalog, istakla da je inspektor već imao upisano njeno ime u svesci i da su doktorica S.Đ. i koleginica N.B., koje su sjedjele za odvojenim stolovima u lokalu, izašle i obavijestile je da je traže inspektori, imenom i prezimenom.

“Imajući u vidu iznijeto, ovakvo ponašanje ocjenila je kao pokušaj zastrašivanja i napomenula da press kartica i lična karta sadrže identične podatke, sa izuzetkom broja lične karte. Zatražila je od v.d. direktora Uprave policije pojašnjenje – koliko je još novinara i kada… legitimisano na ovaj način i istakla sumnju da službenik koji je posjedovao svesku sa upisanim njenim imenom, a nije htio pokazati službenu legitimaciju, nije pripadnik Uprave policije, već neko od višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela kako je navedeno u odgovoru Uprave policije”, piše u dokumentaciji.

Savjet je tražio informaciju i od Uprave policije, koja je saopštila da su njihovi službenici tog dana došli do saznanja da se na platou ispred hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici okupio veći broj građana i da ne poštuju aktuelne mjere zabrane okupljanja.

“S tim u vezi, izašli su na lice mjesta i zatekli veći broj građana koji su nosili odjevne majce sa aplikacijama identične sadržine. Potom su pristupili uvrđivanju identiteta zatečenih lica, registrujući pri tom da se jedan broj lica, njih 36, nalazi i u ugostiteljskom objektu u nesporednoj blizini hrama, čiji identitet su takođe utvrđivali. Izvršenim provjerama utvrđeno je da sedam od njih pripadaju kategoriji bezbjednosno interesantnih lica koji su višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela i prekršaja”, navode iz Savjeta.

U odgovoru je dalje navedeno, da su obavljajući poslove i zadatke u skladu sa zakonom, policijski službenici u grupi građana registrovali prisustvo novinarke dnevnog lista “Vijesti”, prema kojoj je takođe preduzeta službena radnja – legitimisanje, u cilju utvđivanja identiteta.

“Saglasno Zakonu o unutrašnjim poslovima uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom, ali ne i press karticu, koja ne sadrži neophodne i cjelokupne podatke o identitetu lica”, odgovor je, između ostalog, Uprave policije.

 


SMCG, Podgorica, 05/04/2021