Savjet Evrope analizirao i stanje u medijima

0
52

PODGORICA, 30.06.2020. – Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE) nakon izbora u Crnoj Gori još jednom će analizirati detaljno napredak zemlje u ključnim oblastima, posebno po pitanju medijskih sloboda, korupcije, sudstva, izbornog procesa i zaštite manjinskih prava.

Izvještaj su sačinili En Mulder i Emanuel Zingeris. Prema navodima iz tog izvještaja, koji „Dan” objavljuje, u Crnoj Gori postoji ozbiljna situacija sa pristupom informacijama jer javni subjekti, uključujući i Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK), sve češće označavaju tražena dokumenta kao povjerljiva radi ograničavanja pristupa informacijama.

Izvjestioci PSSE kažu da se u 2018. godini pojavila ozbiljna stvar u vezi s pristupom informacijama, gdje javni subjekti sve češće izjavljuju da tražene dokumente klasifikuju u cilju ograničavanja pristupa informacijama.

“Ovo je posebno štetno u oblastima podložnim korupciji i u sektorima koji se bave dodjeljivanjem velikih poslova iz državnog budžeta ili imovine. Ova tendencija da ograniči pristup javnim dokumentima takođe se može naći u izbornim kampanjama”, piše u izvještaju, uz napomnu da je NVO MANS kritikovala Agenciju za lične podatke i slobodan pristup informacijama zbog njene odluke iz aprila 2018. godine, tokom predsjedničke kampanje, kada su rekli da političke stranke nisu u obavezi da postupaju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, čime se ograničava opseg za javni nadzor finansiranja kampanje.

Izvjestioci navode da je potrebno suzdržati se od zloupotrebe slobode medija i izražavanja, te usvojiti zakonodavstvo kojim se kažnjavaju napadi na ljudsko dostojanstvo u medijima i osigurava da su odluke suda propisno izvršene.

“Ovaj zahtjev je bio u direktnoj vezi sa kampanjom klevete koju je vodio list „Informer” protiv Vanje Ćalović Marković, izvršnog direktora nevladine organizacije MANS, nakon što je ta NVO nadgledala lokalne izbore u maju 2014. godine, gdje su prijavili stotine nepravilnosti i najavili da će se podnijeti više od 130 krivičnih prijava za krivična djela protiv glasačkih prava. Uprkos presudi suda, koji je zabranio dalje objavljivanje uvredljivog materijala, dnevnik „Informer” nastavio je da pokušava da diskredituje njen lični i profesionalni integritet”, navodi se u izvještaju.

PSSE, kako se tvrdi, pozdravlja vidljive napore i tužilaca i sudija da se bave napadima protiv novinara.

“Osim toga, pozdravlja napore policijskih snaga na hapšenju počinilaca i osumnjičenih za takve napade, kao i javnu podršku vladinoj Komisiji za nadgledanje akcija nadležnih organa u istragama slučajeva nasilje nad novinarima, uz neophodnost praćenja njenih preporuka”, piše u izvještaju.