Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија...

0
Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2021

Презентиран извештајот за степенот на слобода на медиумите и безбедноста...

0
Годишниот извештај можете да го погледнете на следниот линк

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Наративен извештај Република...

0
За да го симнете и прочитате наративниот дел од Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан - Република Северна Македонија 2020 кликнете на...

Tранспарентноста на Собранието на Република Северна Македонија за време на пандемијата...

0
Tранспарентноста на Собранието на Република Северна Македонија за време на пандемијата со ковид- 19 За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

Младите новинари како шанса за нова ера на медиуми со интегритет...

0
Младите новинари како шанса за нова ера на медиуми со интегритет и влијание За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за...

0
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2020

АНАЛИЗА: Слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во РСМ низ...

0
АНАЛИЗА: Слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во РСМ низ призмата на постојните законски решенија - КАКО ДО ПОДОБРИ РЕШЕНИЈА? За да ja симнете...

Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам

0
Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

14 Напади врз новинарите 14 Бодежи врз демократијата

0
Слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање наспроти безбедноста на новинарите се нераскинливо поврзани теми, кои задираат во најзначајните пори на новинарството. Тие, всушност,...

НОВИНАРСКА ,,КОВИД-АРЕНА“: БОРБА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗА ТОЧНИ ИНФОРМАЦИИ

0
НОВИНАРСКА ,,КОВИД-АРЕНА“: БОРБА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗА ТОЧНИ ИНФОРМАЦИИ За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

AНАЛИЗА: КАКО ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ВЛИЈАЕ ВРЗ РАБОТАТА НА МЕДИУМСКИТЕ...

0
Авторското право се смета за едно од најважните права во остварувањето на професионалната должност на новинарите и генерално на медиумските работници, кои преку својата...

Подобрување на безбедноста на новинарите преку измена на кривичниот законик

0
Целта на анализата е да им помогне на новинарите и медиумските работници, на судиите, на обвинителите, на адвокатите и на Министерството за правда за...