Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor Narrative Report North...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor Narrative Report North Macedonia 2022

MAQEDONIA E VERIUT Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe...

0
MAQEDONIA E VERIUT Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve në vitin 2022

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија...

0
Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2022

ЗНМ бележи негативни трендови во Извештајот за степенот на слобода на...

0
Бројот на напади кон новинари и медиумски работници во 2022-ра беше зголемен, а дополнително загрижува фактот што медиумските професионалци се сѐ почесто предмет на...

Упатство за етичко и професионално информирање за теми од судството

0
Упатство за етичко и професионално информирање за теми од судството

Протокол за безбедност на новинарите (со фокус на новинарките) на интернет

0
Протокол за безбедност на новинарите (со фокус на новинарките) на интернет

Анализа: Слободата на изразување и безбедноста на новинарите пред Судот во...

0
Анализа: Слободата на изразување и безбедноста на новинарите пред Судот во Стразбур - Анализа на пресудите на Европскиот суд за човекови права во македон- ските предмети...

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија...

0
Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2021

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report North Macedonia 2021

MAQEDONIA E VERIUT Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe...

0
MAQEDONIA E VERIUT Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve në vitin 2021

Презентиран извештајот за степенот на слобода на медиумите и безбедноста...

0
Годишниот извештај можете да го погледнете на следниот линк

АНАЛИЗА-ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ И ПОЛИЦИСКИТЕ ОРГАНИ СО ЦЕЛ ПОГОЛЕМА...

0
АНАЛИЗА - ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ НОВИНАРИТЕ И ПОЛИЦИСКИТЕ ОРГАНИ СО ЦЕЛ ПОГОЛЕМА ОТЧЕТНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ