ЗНМ бележи негативни трендови во Извештајот за степенот на слобода на...

0
Бројот на напади кон новинари и медиумски работници во 2022-ра беше зголемен, а дополнително загрижува фактот што медиумските професионалци се сѐ почесто предмет на...

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија...

0
Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2021

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report...

0
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report North Macedonia 2021

Презентиран извештајот за степенот на слобода на медиумите и безбедноста...

0
Годишниот извештај можете да го погледнете на следниот линк

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Наративен извештај Република...

0
За да го симнете и прочитате наративниот дел од Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан - Република Северна Македонија 2020 кликнете на...

Tранспарентноста на Собранието на Република Северна Македонија за време на пандемијата...

0
Tранспарентноста на Собранието на Република Северна Македонија за време на пандемијата со ковид- 19 За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

Младите новинари како шанса за нова ера на медиуми со интегритет...

0
Младите новинари како шанса за нова ера на медиуми со интегритет и влијание За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за...

0
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2020

АНАЛИЗА: Слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во РСМ низ...

0
АНАЛИЗА: Слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во РСМ низ призмата на постојните законски решенија - КАКО ДО ПОДОБРИ РЕШЕНИЈА? За да ja симнете...

Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам

0
Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК

14 Напади врз новинарите 14 Бодежи врз демократијата

0
Слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање наспроти безбедноста на новинарите се нераскинливо поврзани теми, кои задираат во најзначајните пори на новинарството. Тие, всушност,...

НОВИНАРСКА ,,КОВИД-АРЕНА“: БОРБА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗА ТОЧНИ ИНФОРМАЦИИ

0
НОВИНАРСКА ,,КОВИД-АРЕНА“: БОРБА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗА ТОЧНИ ИНФОРМАЦИИ За да ja симнете и прочитате публикацијата, кликнете на следниов ЛИНК