O PROJEKTU

  0
  2157

  Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruga i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana uspostavljena u siječnju 2016. uz financijsku potporu Europske unije, a u okviru EU Programa podrške regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva.

  Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruga/udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo iza sebe imaju višegodišnju, bilateralnu i prekograničnu suradnju u području unaprjeđenja medijskih sloboda, te zajedničkog i solidarnog djelovanja u zaštiti profesionalnih prava novinara. Ta je suradnja i formalno pokrenuta uspostavljenjem Regionalne platforme i potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, s jasno definiranim smjerovima: (a) uspostavljanje snažnog i efikasnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara, kao i (b) stvaranje demokratskog okruženja za rad medija u državama Zapadnog Balkana u skladu s EU standardima i preporukama.

  Cilj uspostavljanja i djelovanja Regionalne platforme je stvaranje povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih udruga i medijskih sindikata kako bi postali efikasan, odgovoran i nezavisan akter zagovaranja medijskih sloboda i EU standarda, te prava građana na slobodu informiranja i primanje raznovrsnih informacija iz različitih izvora.

  Novinarske asocijacije namjeravaju također uspostaviti Sistem ranog upozoravanja i prevencije (SEWP) kao regionalnog mehanizma za zagovaranje slobode izražavanja i integraciju EU standarda slobode medija, te prevenciju različitih oblika nasilja nad novinarima i zloupotrebu slobode izražavanja. Istovremeno, radit će se i na uspostavi metodologije stalnog monitoringa medijskih sloboda i sigurnosti novinara, kao i javne dostupnosti informacija u vezi sa slučajevima kršenja profesionalnih i ljudskih prava novinara, urednika i drugih medijskih djelatnika. Poseban cilj djelovanja Regionalne platforme je razmjena znanja, iskustva i informacija između 6 novinarskih udruga i medijskih sindikata, budući da su oni sami u svojim sredinama prepoznati kao aktivni i odgovori branitelji novinarskih prava, koji mogu sada dio svojih kapaciteta uložiti za rješavanje regionalnih potreba i izazova medijske zajednice Zapadnog Balkana.

  U periodu od 36 mjeseci, koliko će trajati ovaj projekt, bit će provedene brojne aktivnosti, među kojima je posebno važna Online platforma za brzu prijavu napada i povreda prava novinara. Uz mogućnost prijave i efikasnu podršku novinarima, Online paltforma sadrži jedinstvenu bazu podataka o napadima na novinare od 2014. godine, te podatke o javnim akcijama, analizama, zagovaračkim aktivnostima partnera i drugih medijskih organizacija. Partneri će zajedno raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, te pripremi trogodišnje strategije i zagovaračkog plana s fokusom na identifikaciju manjkavosti pravnog okvira, te ponuditi pravna rješenja i akcije koje mogu doprinijeti efikasnijoj i pravodobnoj zaštiti novinara, njihovog prava na slobodu izražavanja i profesionalnog integriteta.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.321.795,52 EUR, od čega je 1.189.615,97 EUR (odnosno 90%) osigurala Europska komisija, dok će preostala sredstva osigurati partneri. Glavni koordinator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

   

  Bojana Laković Konatar
  SMCG, Koordinator projekta
  Dragan Sekulovski
  ZNM, Koordinator projekta
  Borka Rudić
  BHN, Koordinator projekta
  Monika Kutri
  HND, Koordinator projekta
  Tamara Filipović Stevanović
  NUNS, Koordinator projekta
  Vesa Bala
  AJK, Koordinator projekta
  Blerjana Bino
  SafeJournalists ekspert za Albaniju