O PROJEKTU

  0
  2584

  Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana. Platforma je uspostavljena u januaru 2016. godine uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru EU Programa podrške regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva.

  Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruga/udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo iza sebe imaju višegodišnju, bilateralnu i prekograničnu saradnju u oblasti unapređenja medijskih sloboda, te zajedničkog i solidarnog delovanja u zaštiti profesionalnih prava novinara. Ta saradnja je formalno ozvaničena uspostavljanjem Regionalne platforme i potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, sa jasno definisanim pravcima djelovanja: (a) uspostavljanje snažnog i efikasnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara, kao i (b) stvaranje demokratskog okruženja za rad medija u državama Zapadnog Balkana u skladu sa EU preporukama i standardima.

  Cilj uspostavljanja i delovanja Regionalne platforme je stvaranje povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih udruženja i medijskih sindikata na način da postanu efikasan, odgovoran i nezavisan akter zagovaranja medijskih sloboda i EU standarda, te prava građana na slobodu informisanja i primanje raznovrsnih informacija iz različitih izvora.

  Novinarska udruženja i sindikati će uspostaviti Sistem ranog upozoravanja i prevencije (SEWP) kao regionalni mehanizam zagovaranja slobode izražavanja i integracije EU standarda slobode medija, te prevenciju različitih oblika nasilja nad novinarima i zloupotrebu slobode izražavanja. Istovremeno, radiće se i na uspostavljanju metodologije stalnog praćenja medijskih sloboda i sigurnosti novinara, kao i javne dostupnosti informacija u vezi sa slučajevima kršenja profesionalnih i ljudskih prava novinara, urednika i drugih medijskih radnika. Poseban cilj delovanja Regionalne platforme je razmena znanja, iskustva i informacija između šest novinarskih udruženja i medijskih sindikata, budući da su oni sami u svojim sredinama prepoznati kao aktivni i odgovori branioci novinarskih prava. Oni će deo svojih kapaciteta uložiti u rešavanje regionalnih potreba i izazova medijske zajednice Zapadnog Balkana.

  U periodu od 36 meseci, koliko će trajati ovaj projekat, sprovešće se brojne aktivnosti, među kojima je posebno važna Onlajn platforma za brzu prijavu napada i povreda prava novinara. Uz mogućnost prijave i efikasnu podršku novinarima, Onlajn platforma sadrži jedinstvenu bazu podataka o napadima na novinare od 2014. godine, te podatke o javnim akcijama, analizama, zagovaračkim aktivnostima partnera i drugih medijskih organizacija. Partneri će zajedno raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, te pripremi trogodišnje strategije i zagovaračkog plana sa fokusom na identifikaciju manjkavosti pravnog okvira, te ponuditi pravna rešenja i akcije koje mogu doprineti efikasnijoj i blagovremenoj zaštiti novinara, njihovog prava na slobodu izražavanja i profesionalnog integriteta.

  Ukupna vrednost projekta iznosi 1.321.795,52 EUR, od čega je 1.189.615,97 EUR (odnosno 90%) obezbedila Evropska komisija, dok će preostala sredstva obezbediti partneri.

  Glavni koordinator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

   

  Bojana Laković Konatar
  SMCG, Koordinator projekta
  Dragan Sekulovski
  ZNM, Koordinator projekta
  Borka Rudić
  BHN, Koordinator projekta
  Monika Kutri
  HND, Koordinator projekta
  Tamara Filipović Stevanović
  NUNS, Koordinator projekta
  Vesa Bala
  AJK, Koordinator projekta
  Blerjana Bino
  SafeJournalists ekspert za Albaniju