Дејан Николовски, вербални закани, Скопје, 04.03.2015

  0
  122
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 1 : { i :
  Тип на медиум a : 1
  Državno odvjetništvo a:0:{}
  Обвинетиот е ослободен (објаснување): a

  Вербални закани врз уредникот на Нетпрес, Дејан Николовски од страна на лидерот на Достоинство, Стојанчо Ангелов