Маја Јовановска, вербален напад, Скопје, 30.12.2019 год.

  0
  139
  Земјата
  Пол
  Датум
  Градот
  Вид на напад
  Од кого a : 2 : { i :
  Тип на медиум a : 1
  Дали нападот е пријавен во полиција/власти? a : 1

  Закана од непознат сторител и заплашување од страна на лицето Зоран Азманов