Povelja o radnim uslovima za novinare


Summary of the findings, Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety – Macedonia 2018


Mediaobservatory: Usporedba modela i potrebnih reformi javnih medijskih servisa

U komparativnom pregledu regionalnih modela upravljanja i financiranja javnih medijskih servisa u zemljama jugoistočne Europe nalazimo različita rješenja. Informacije koje smo prikupili i ovdje izložili ponovo pokazuju da te medijske organizacije koriste velike svote javnih sredstava – bilo kroz pretplatu koja se prikuplja od svakog kućanstva ili putem državnog budžeta –no da su mehanizmi koji nadziru programske i financijske odluke vođeni politikom. Gotovo sva upravljačka tijela, bilo potpuno ili djelomično, postavljaju parlamenti i unatoč formalnih zahtjeva za kvalifikacijama to je postavljanje temeljeno na političkom pripadanju i slaganju sa strankom na vlasti.

Muižnieks: U Hrvatskoj još nisu stvoreni uvjeti za slobodne medije

Unatoč dobrom zakonodavnom okviru zaštite medijskih sloboda, u Hrvatskoj još nisu stvoreni odgovarajući uvjeti za slobodan rad medija, ističe u svom izvještaju povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks, koji je u travnju ove godine boravio u radnom posjetu Hrvatskoj.