Vit

Tipi I medias

Gjinia

Lloji i incidentit

Nga kush

Gjyqësori

Gjyqësori

Përfundimi ligjor