Camović i dalje na čelu Sindikata medija

PR Centar
PR Centar

PODGORICA. 08.09.2018. – Marijana Camović vodiće Sindikat medija Crne Gore i u narednom četvorogodišnjem periodu, odlučeno je na Skupštini te radničke organizacije. 

Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore u prethodne četiri godine, kao i izvještaji o radu Statutarnog i Nadzornog odbora, a izabrani su i članovi radnih tijela koja će rukovoditi Sindikatom u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Tako će Glavni odbor Sindikata medija Crne Gore činiti, pored predsjednice, činiti:

–      Radomir Kračković, predsjednik sindikalne organizacije (SO) TV Vijesti;

–      Milena Bubanja, članica SO Radio Berane;

–      Jadranka Drobnjak, predsjednica Sindikata zaposlenih u RTCG;

–      Nevenka Ćirović, članica Izvršnog odbora Sindikata zaposlenih RTCG;

–      Predrag Nikolić, predsjednik SO Monitora;

–      Rešad Kalač, predsjednik SO RTV Rožaje;

–      Dragana Vlaović, članica SO Radija Herceg Novi;

–      Edin Zuković, predsjednik SO RTV Pljevlja;

–      Goran Solujić, član izvršnog odbora SO RTV Budva;

–      Boris Pejović, član SO Vijesti;

–      Kristina Ćetković, predstavnica individualnih članova SMCG.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mirjana Tošković (RTCG), Željka Vučinić (ND Vijesti) i Svetlana Marsenić (Radio Berane). Statutarni odbor će naredne četiri godine činiti Goran Delić (TV Vijesti), Igor Vujović (RTCG) i Zagorka Jelušić (RTV Budva).


SMCG, Podgorica, 08/09/2018