Презентација на анализата: Како до поефективна заштита од стратешки тужби против учеството на јавноста (SLAPP)

0
35

Во рамките на проектот на ЗНМ, а со поддршка на УНЕСКО „Стратешките тужби против учеството на јавноста (SLAPP) се шлаканица за граѓаните и за јавниот интерес“ , денеска беше презентирана и анализа на темата.

На прес конференцијата за медиуми се обрати извршниот директор на ЗНМ, Драган Секуловски кој кажа која е целта на анализата и зошто е потребен ваков вид на водич за SLAPP тужби:

Фото: Петр Стојановски

 

„ Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) издаде публикација, прва од ваков вид во земјите од Западен Балкан, КАКО ДО ПОЕФЕКТИВНА ЗАШТИТА ОД СТРАТЕШКИ ТУЖБИ ПРОТИВ УЧЕСТВОТО НА ЈАВНОСТА (SLAPP) за која сметавме дека е повеќе од потребно да биде направена бидејќи трендот на зголемување на ваков тип тужби последните години е се позабележлив.  На темата ЗНМ има направено повеќе работилници и обуки кои имаа една заедничка карактеристика, а тоа дополнително надградување на знаењата на оваа тема бидејќи SLAPP тужбите иако ги има се повеќе, тешко е веднаш да се препознаат. Првата цел е да претставува своевиден водич за насоките за дефинирање на стратешките тужби против јавното учество (SLAPP) во локален контекст, а втората цел е да се зголеми свеста, не само на новинарите и граѓанските организации, туку и на пошироката јавност, за ризикот што го носат ваквиот тип на тужби“ – истакна Секуловски.

 

 

За време на настанот, авторите на публикацијата,  д-р Жарко Алексов и м-р Жарко Хаџи-Зафиров подетално ги запознаа присутните, секој за својот придонес при подготовка на анализата.

Жарко Алексов зборуваше за методологијата при процесот на пишување, поточно за истражувачките активности, анализата на релевантните документи, што се SLAPP тужби, кои се основните елементи и кои се најчестите жртви како и за бројот на SLAPP тужби во рамките на Европа. Најчесто, тужители се државни субјекти и политичари, како и претставници на бизнис секторот, а ги запозна присутните и за основните елементи на SLAPP, како што се маскираност, заплашување, нееднаквост, екцесивни барања и одвраќачки или попознат како „chilling ефект“

 

Жарко Хаџи-Зафиров се задржа на праксата на ЕСЧП (Европскиот суд за човекови права) кога станува збор за SLAPP тужбите, примери за овој вид тужби, кои се заклучоците и наодите од спроведените интервјуа, а сподели и препораки за постапување во SLAPP случаи од легислативен и практичен аспект.

Тоа што дополнително загрижува се последиците што овие тужби ги имаат, во насока на цензура, загрозување на слобода на изразување и сето тоа предизвикано од страна на политичките и бизнис моќници.

Со овој проект целта е со јавно говорење за предизвиците поврзани стратешките тужби против учество на јавноста дополнително да се придонесе кон будното следење на негативните последици од нив врз јавниот интерес и правото на граѓаните да бидат информирани.

Публикацијата е достапна на три јазици: македонскиалбански и англиски јазик.