Реализирана обука на темата вештини за преговарање за членките на SafeJournalists мрежата

0
46

Изминативе два дена претставници од здруженијата и организациите кои се членки на SafeJournalists мрежата учествуваа на обуката „Вештини за преговарање“ која се одржа во Подгорица, Црна Гора. Беа опфатени важни теми и беа споделени искуства и практични примери во насока на јакнење на капацитетите како индивидуално на секоја организација засебно, така и како регионална мрежа.

Посебен фокус беше ставен на темите кои се тесно поврзани со преговарањето како стратешкото планирање и унапредување на ефективната комуникација. Истовремено беа споделени и алатки за унапредување на техниките за решавање на конфликти како и преговарачката етика во реализација на овие процеси.

Потпретседателката на Синдикатот на медиуми на Црна Гора, Маријана Чамовиќ Величковиќ истакна: ,,Oваа обука за преговарачки вештини и техники е она што и беше потребно на целата регионална мрежа SafeJournalists, но и на секоја организација што ја сочинува поединечно. Очекувам во двата дена колку што трае обуката, да стекнеме нови знаења и да можеме подобро да се бориме за правата на новинарите и нивната безбедност на регионално и национално нивоКога станува збор конкретно за Синдикатот на медиуми на Црна Гора, а верувам и други организации од оваа регионална мрежа, оваа обука ќе ни помогне подобро да ги совладаме преговорите со работодавачите во однос на колективните договори и индивидуалните разговори со сопствениците на медиумите каде што работиме ние и нашите членови”.

Обуката беше организирана во рамките на проектот: „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите“кој е поддржан од Европската Унија и се спроведува во земјите од Западен Балкан.

Оваа обука послужи за градење на капацитетите за организациите членки на SafeJournalists мрежата на полето на застапување и лобирање за правата и слободите на новинарите.

Целта е стекнатото знаење да помогне во градењето на капацитетите на мрежата и нејзините членки за да има можност да се влијае на подобрување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите преку современите начини на лобирање и застапување преку процесот на преговарање.