Borba za prava slobodnih novinara i medijskih radnika u Evropi

0
104

Evropska federacija novinara (EFJ), zajedno sa udruženjima i sindikalnim savezima u sektoru medija, umetnosti i zabave, pokrenula je blog koji sadrži korisne informacije o zakonskim pravima takvih radnika i podršci koju pružaju njihovi sindikati i udruženja. Kako navode u svom saopštenju iz EFJ-a raditi kao slobodni ili samozaposleni novinar nikada nije bio veći izazov nego u današnjem promenljivom medijskom okruženju i tržištu rada.

-Nesigurni uslovi rada i nedostatak zakonske zaštite i prava svakodnevna su stvarnost s kojom se suočavaju slobodni i samozaposleni novinari i medijski radnici. Poslednjih godina smo, u okviru našeg zajedničkog projektnog rada, razvili kontinuirano razmišljanje o tome kako sindikati mogu kvalitetno i na pravi način zastupati slobodne novinare i podržati njihova radnička prava. Rasprave s pravnim stručnjacima dotakle su teme poput slobode udruživanja za sve radnike, uključujući atipične radnike; uticaj prava tržišnog nadmetanja na kolektivno pregovaranje u ime atipičnih radnika; potencijalnu ulogu prava tržišnog nadmetanja u rešavanju neravnoteže moći na sektorskom tržištu rada; uključivu definiciju radnika kako bi se uhvatili novi oblici rada itd, navodi se u saopštenju EFJ-a i dodaje kako proizvodnja i projektni rad, kao i širok raspon i raznolikost radnika uključenih u određeni projekat, znače da su višestruki kratkoročni ugovori i različiti statusi zaposlenja uobičajeni aspekt rada u sektoru.

-Koncept „atipičnih radnika“ uključuje radnike koji nisu zaposleni na konvencionalan način (odnosno ugovorom o radu), već prema drugim ugovorima, te one koji rade na kratkoročnim ili skraćenim radnim uslovima, bilo da se radi o zaposlenju ili ugovoru o pružanju usluga. U zavisnosti od nacionalnog konteksta, to uključuje različite vrste radnika, kao što su samozaposleni radnici za vlastiti račun (bez zaposlenih), radnici angažovani prema autorskim ugovorima… Ovi radnici ostaju vitalni deo radne snage u sektoru. Vrlo su fleksibilni i vešti. Ipak, prečesto su ranjivi i neadekvatno pokriveni zaštitom koju radnicima nude zakon o radu i uslovi koji su dogovoreni kolektivno. Za sindikate oni su središnja, ali ponekad teško dostupna skupina, smatraju u EFJ-u.

Blog je zamišljen kao forum za prikupljanje razmišljanja o ovim temama i spajanje ideja i pravnih rešenja relevantnih za radničko predstavljanje radnika u sektoru.

Evropska federacija novinara (EFJ), Međunarodna federacija glumaca (FIA), Međunarodna federacija muzičara (FIM) i UNI MEI Globalna unija za medije, zabavu i umetnost evropski su socijalni partneri koji predstavljaju radnike u sektoru diljem Evrope i šire. To je sektor u kojem su takozvani „atipični radnici“ (tj. slobodnjaci ili samozaposleni) značajan deo slike na tržištu rada.

Izvor: HND, EFJ