EFJ pozdravlja sporazum o Evropskom zakonu o slobodi medija

0
60
Source/Author: EFJ

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravlja usvajanje u petak Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA), čija se konačna verzija više ne odnosi na mogućnost špijuniranja novinara na osnovu nejasnih imperativa „nacionalne bezbednosti“. Ovo je pobeda za sve branioce slobode štampe i demokratije.

U očekivanju detaljne analize teksta sporazuma i preciznih garancija koje on daje za zaštitu novinarskih izvora, EFJ želi da se zahvali ključnim akterima u pregovorima o trijagu, potpredsednici Evropske komisije Veri Jurovoj, španskom ministru kulture Ernestu Urtasun, te poslanice EP Sabine Verheien (EPP) i Ramona Strugariu (Renev), koje su ozbiljno shvatile zahtjeve EFJ i reprezentativnih medijskih organizacija u Evropi.

Savet EU i Evropski parlament postigli su u petak privremeni sporazum o novom zakonu EU za zaštitu slobode medija, medijskog pluralizma i uređivačke nezavisnosti. Ovo je prvi integrisani zakon o slobodi medija koji će odmah biti primenljiv na svih 27 država članica Evropske unije. Ovonedeljni sporazum tek treba da potvrdi Komitet stalnih predstavnika vlada država članica pri Evropskoj uniji (Coreper), u sredu.

Privremeni sporazum utvrđuje obavezu država članica da garantuju efikasnu zaštitu novinara i medijskih provajdera u obavljanju njihove profesionalne delatnosti i zabranjuje državama članicama da koriste prinudne mere za dobijanje informacija o izvorima novinara ili poverljivim komunikacijama, osim u određenim slučajevima.

EFJ i njeni partneri vodili su intenzivnu kampanju zagovaranja sa svojim saveznicima, u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i sa španskim predsedništvom, koje je odigralo suštinsku ulogu u napuštanju odredbi, koje su promovisale Francuska, Italija, Malta, Grčka, Kipar, Švedska i Finska, koja je imala za cilj da legalizuje postavljanje špijunskog softvera protiv novinara, na osnovu jednostavne sumnje u pretnju nacionalnoj bezbednosti.

„Tekst EMFA, u celini, više ne pominje nacionalnu bezbednost i to je pobeda demokratije“, insistirala je Ramona Strugariu. „Član 4.4 EMFA jednostavno se odnosi na postojeće evropske ugovore, što je dobar kompromis“, rekla je Sabine Verhejen. „Simbolično, bilo bi dramatično povećati mogućnost špijuniranja novinara na osnovu pretnji nacionalnoj bezbednosti.

Vera Jourova je, sa svoje strane, insistirala na snažnim zaštitnim merama navedenim u članu 4.2 EMFA za zaštitu izvora novinara od bilo kakve zloupotrebe. Tekst predviđa, na primer, potrebu da se prethodno dobije ovlašćenje od nezavisnog sudskog organa pre bilo kakvih represivnih mera iz člana 4 (pritvor, sankcija, pretres i zaplena, pristup šifrovanim podacima, korišćenje tehnologija za nadzor, špijunski softver, itd.) .

„EMFA štiti slobodu izražavanja, nezavisnost i pluralizam medija u Evropskoj uniji, a špansko predsedavanje EU poziva sve vlade zemalja članica da potvrde sporazum u sredu“, rekao je Ernest Urtasun.

„Ovaj privremeni sporazum je istorijski“, reagovala je Maja Sever, predsednica EFJ. „Žesto smo se borili da postignemo ovaj rezultat, protiv država koje su pokušale da unesu posebno represivne odredbe. Dobro je videti da slogan EFJ – Novinarstvo je javno dobro – nije samo ćorsokak u rečenici.

„Pokrenuta sam svom ujedinjenom snagom da se ovaj sporazum ostvari“, dodala je Renate Schroeder, direktorka EFJ. „U vremenima kada su novinarstvo i novinari napadnuti sa svih strana, dobro je videti da je još uvek moguće ubediti političke donosioce odluka u našu dobru volju i našu posvećenost javnom interesu. Zajedno smo jaki. I nastavićemo borbu, koja nije završena, ni za EMFA ni za druge izazove koji ugrožavaju slobodu štampe u Evropi.

Izvor: EFJ