EFJ poziva na hitnu primenu Evropskog zakona o slobodi medija

0
62
Source/Author: EFJ

Kako je Evropska unija pre nekoliko dana zvanično usvojila konačni tekst Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA), Evropska federacija novinara (EFJ) još jednom poziva države članice da budu efikasne i ambiciozne u primeni ovog ključnog zakona.

Konačno zeleno svetlo koje su evropske vlade dale EMFA – osim Mađarske – ne bi moglo biti blagovremeno jer se situacija pogoršava u nekoliko zemalja EU, gde se javni mediji koriste politički i finansijski oslabljeni, umesto da građanima garantuju nezavisnost, pluralnost i kvalitetne informacije kako njihova misija zahteva.

 

Prvi testovi u Slovačkoj i Italiji

Najsvežiji primer je Slovačka, gde nacrt zakona o kome se raspravlja predviđa raspuštanje Radio-televizije Slovačke (RTVS) kako bi se ona zamenila novom Slovačkom televizijom i radiom (STaR). Drastične promene u imenovanju i nadležnostima nadzornih tela bi uspostavile vladinu kontrolu i efektivno okončale nezavisnost javnog emitera, što je u suprotnosti sa članom 5. Zakona o slobodi medija EU.

Član 5(2)) glasi: „Države članice će obezbediti da procedure za imenovanje i razrešenje šefa uprave ili članova upravnog odbora pružalaca javnih medijskih usluga imaju za cilj da garantuju nezavisnost pružalaca javnih medijskih usluga. (…) Oni mogu biti razrešeni pre isteka mandata samo izuzetno ako više ne ispunjavaju zakonom unapred definisane uslove potrebne za obavljanje njihovih dužnosti unapred utvrđene nacionalnim zakonom ili iz posebnih razloga nezakonitog ponašanja ili ozbiljnog nedoličnog ponašanja kako je unapred definisano nacionalnim zakonom“.

„Akutne situacije u Slovačkoj i Italiji pokazuju važnost trenutne i ambiciozne primene EMFA, koja nije usmerena samo na sprečavanje političkog mešanja, već i na sprečavanje slabljenja javnih medija zbog nedostatka finansijske održivosti“, rekao je kopredsedavajući EFJ Broadcasting Ekpert Group (BREG), Rolf Johansen.

 

Minimalna pravila

EFJ pozdravlja uvođenje testa pluralizma medija kao pozitivan korak za sprečavanje pretnji medijskom pluralizmu i nezavisnosti od koncentracije tržišta. Takođe pozdravlja bolju zaštitu onlajn sadržaja koji proizvode mediji i novinari od moći platformi.

Ukratko, EMFA uspostavlja minimalna pravila za zaštitu novinarskih izvora, stroge garancije za nezavisan rad javnih medija i njihovu finansijsku održivost, transparentnost u vlasništvu medija i državnog oglašavanja, kao i uređivačku nezavisnost u redakcijama.

EFJ i njegove podružnice će sada raditi na tome da EMFA ispuni svoja obećanja: da vlade drže odgovornim za obezbeđivanje medijskog pluralizma i uređivačke nezavisnosti u 27 država članica, i da osiguraju da novinari budu zaštićeni od neprimerenog političkog ili drugog uticaja.

„Svi ovi članci su mogli da budu jači, ali slažemo se da je ovo prekretnica na nivou EU na koju smo čekali oko 30 godina. Sada kada je EMFA usvojen, pravi test leži u tome kako će se ovaj akt sprovoditi u državama članicama EU. Potrebna nam je i politička volja na nacionalnom nivou, ali i od Evropske komisije i novoformiranog odbora da nadgledamo njegovu primenu”, rekla je direktorka EFJ Renate Schroeder. „Naročito, špijuniranju novinara nema mesta u našim evropskim demokratijama i mora se izbegavati svim sredstvima.

Izvor: EFJ