Kosovo: Vlada bi trebalo da povuče veoma problematične izmene zakona o medijima

0
29
Source/Author: NUNS

Dana 27. decembra 2023. godine, Vlada Republike Kosovo, na čelu sa Aljbinom Kurtijem, usvojila je Nacrt zakona o Nezavisnoj komisiji za medije (NKM).

Zakonski predlog – po prvi put u modernoj istoriji Kosova – radikalno menja način na koji se regulišu onlajn mediji koji objavljuju video snimke (u daljem tekstu: onlajn mediji) sa sistema samoregulacije na sistem državne regulacije sa procedurom licenciranja. 

 

Glavne predložene zakonske izmene su:

1.Onlajn mediji će biti predmet državne dozvole i kontrole od strane Nezavisne komisije za medije (NKM).

2.​Onlajn mediji koji rade kao nevladine organizacije biće primorani da otvaraju kompanije kako bi ispunili uslove za licenciranje.

3.Online mediji će biti primorani da se registruju u Registar onlajn medija kojim će upravljati NKM.

4.Onlajn mediji će morati da dobiju dozvolu od NKM u slučaju promene vlasništva preko 10%.

5.Onlajn mediji će biti podvrgnuti režimu sankcija uključujući potencijalne kazne do 40.000 evra.

6.NKM će imati 11 članova, a ne sedam, koliko trenutno ima.

7.Članovi NKM-a više neće imati postepeni mandat od dve, tri i četiri godine, već mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.

 

Smatramo da je zakonodavna inicijativa Kancelarije premijera da kontroliše onlajn medije putem sistema licenciranja najnoviji napad na pravo na slobodu medija i pluralizam na Kosovu. Državni aparat se lako može upotrebiti protiv bilo kog onlajn medija – posebno najkritičnijih medija – pod pretnjom velikih kazni do 40.000 evra, što bi moglo da predstavlja ozbiljnu egzistencijalnu pretnju bilo kom onlajn mediju koji radi na Kosovu. Nacrt zakona treba posmatrati kao nastavak neprijateljskog pristupa vladajuće partije „Levizja Vetevendosje” prema medijima i novinarima i njenog kontinuiranog pokušaja da ih kontroliše.

Potreba za usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama Evropske unije (AVMSD) koristi se da bi se opravdalo uvođenje sistema licenciranja. Međutim, za potrebe ove zakonodavne inicijative, direktiva je pogrešno protumačena, bez uzimanja u obzir lokalnog konteksta i ignorisanja postojećeg samoregulatornog tela na Kosovu. Direktiva EU ni na koji način ne predviđa da država stavi pod kontrolu onlajn medije putem prinudnog procesa licenciranja. 

U stvari, Direktiva EU u članu 4A podstiče države da koriste sistem samoregulacije. Zbog toga su se u Finskoj, tokom transpozicije AVMSD-a, finska vlada i parlament, nakon što su uzeli lokalni kontekst kao osnovu i na osnovu člana 4A direktive, dogovorili da ovu nadležnost i dalje prepuštaju savetu za medije (nezavisnom samoregulatornom telu u Finskioj). U Albaniji su se Savet Evrope i Venecijanska komisija oštro usprotivili istim zakonskim predlozima koje je dala albanska vlada, na čelu sa Edijem Ramom. Pored toga, standardi OEBS-a jasno ističu da registracija onlajn medija uopšte nije obavezna procedura.

Druga posledica biće slabljenje Saveta za štampu Kosova koji čine predstavnici medija, dok će se ojačati organ državne uprave poput NKM-a, čije članove bira vladajuća partija. Istorijski gledano, NKM  – sa nekim izuzecima – se sastojala od ljudi koji su delovali i nastavljaju da deluju uz direktne ili indirektne instrukcije političkih aktera ili dominantnih aktera privatnog sektora.

Vlada, pored napora da kontroliše medije, pokušava da proširi svoju kontrolu na samu instituciju NKM-a. Odluka da se broj članova poveća sa sedam na 11 isključivo je zasnovana na želji vladajuće stranke da ova institucija bude popunjena što većim brojem pristalica. To potvrđuje i predlog da svaki član ima dva mandata, tako da oni koji budu imenovani tokom ovog saziva u Skupštini – i koji i dalje uživaju podršku stranke na vlasti – mogu biti deo NKM-a ukupno osam godina.

Takođe delimo zabrinutost Udruženja novinara Kosova (UNK) i Kosovskog saveta za štampu zbog nedostatka transparentnosti tokom procesa izrade nacrta. Nacrt zakona je pripremljen bez smislenih konsultacija sa novinarima, medijima, aktivistima i drugim organizacijama civilnog društva. Tek nakon završetka prvog nacrta predstavljen je ograničenoj grupi kao završen akt. Nijedan medijski zakon ne bi trebalo da se pravi bez istinskog učešća medijskog sektora.

Tražimo od kabineta premijera da povuče nacrt zakona iz Skupštine Kosova i izvrši neophodne izmene u skladu sa standardima Saveta Evrope i OEBS-a. Zakonske promene moraju biti napravljene uz istinsko učešće novinarskih organizacija, nevladinih organizacija i svih zainteresovanih strana.

 

Potpisnice:

Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF)

Evropska federacija novinara (EFJ)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Udruženje novinara Kosova (AJK)

Međunarodni institut za štampu (IPI)

Sindikat medija Crne Gore (SMCG)

Udruženje novinara Makedonije (ZNM)

Udruženje BH novinari (BHJA)

Hrvatsko novinarsko društvo (HND)

Centar za nauku i inovacije za razvoj (SCiDEV)

ARTICLE 19 Evropa