Tabela me statistika

Vit Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve Kërcënime tjera ndaj gazetarëve Sulmet aktuale ndaj gazetarëve Vrasjet e gazetarëve Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale
2010 0 0 0 0 0 0
2014 3 4 7 1 0 0
2015 3 6 3 0 2 1
2016 2 5 5 0 1 2
2017 5 17 1 0 1 0
2018 1 10 3 0 2 1
2019 5 7 7 0 1 0
2020 1 2 2 0 0 0
Тotal: 20 51 28 1 7 4