Tabela me statistika

Vit Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve Kërcënime tjera ndaj gazetarëve Sulmet aktuale ndaj gazetarëve Vrasjet e gazetarëve Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale
2010 0 0 0 0 0 0
2014 3 4 7 1 0 0
2015 3 6 3 0 2 1
2016 2 5 5 0 1 2
2017 5 17 1 0 1 0
2018 1 10 1 1 2 1
2019 4 4 6 0 0 1
Тotal: 18 46 23 2 6 5