Dezir: Prijetnje slobodi medija i radu novinara u porastu

osce.org
www.osce.org

BEČ, 03.07.2020. – Predstavnik Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Arlem Dezir istakao je u Beču da su mediji u opasnosti na previše mjesta u regionu OEBS-a, sa pandemijom koja pojačava postojeće trendove i donosi nove probleme, uključujući tešku ekonomsku situaciju sa kojom se suočavaju mnogi mediji.

“Prijetnje slobodi medija i radu novinara su u porastu. Odgovornost je države da obezbijedi bolju zaštitu novinarskog rada, da se bori protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, da poštuje nezavisnost medija i slobodu izražavanja, kao i da podržava pluralizam i da ga ne uguši”, naveo je Dezir u izvještaju koji je predstavio Stalnom savjetu OEBS-a.

On je naveo da je u posljednjih sedam mjeseci 132 puta intervenisao zbog ugrožavanja bezbjednosti novinara, zatim u više od 200 slučajeva pravne nesigurnosti novinara, uključujući 104 pritvora i 20 novih sudskih postupaka protiv medijskih radnika.

“Činjenica da se toliko novinara suočava sa krivičnim gonjenjem, osudama i pritvorom zbog izvještavanja o pitanjima od javnog interesa, izražavanja kritičkih stavova ili osiguranja višestrukog mišljenja, ostaje jedan od najvećih izazova za region OEBS-a”, rekao je Desir.

Dezir je takođe ukazao da mediji u članicama OEBS-a trpe velike ekonomske gubitke.

“Hiljade novinara i medijskih radnika već su izgubili posao, a mnoge medijske kuće širom regiona OEBS-a privremeno su obustavile svoje aktivnosti, smanjile dinamiku publikovanja ili tiraž. Ova kriza je direktna prijetnja medijskom pluralizmu i ograničiće izvore informacija za javnost, i to u vrijeme kada je javnosti najviše potrebna tačna, lokalna, relevantna i pouzdana informacija. Ovo je prijetnja demokratiji”, poručio je on.


www.osce.org/SMCG, Beč, 03/07/2020