NUNS: Gradska uprava Novi Pazar da prekine sa praksom nepravedne distribucije sredstava namenjenih medijima

0
26
Source/Author: NUNS

Nezavisno udruženje novnara Srbije apeluje na članove komisije zadužene za ocenjivanje predloga projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja u Novom Pazaru da sredstva raspodele srazmerno, na pravičan način, poštujući zakonska pravila i omogućavajući medijski pluralizam. Takođe, pozivamo nadležne iz Gradske uprave Novi Pazar da ne vrše pritisak na članove komisije i da omoguće zakonom predviđene uslove za rad nezavisnih komisija.

Godinama unazad Televizija Novi Pazar u tom gradu dobija nesrazmerno visoke sume novca putem medijskih konkursa u odnosu na druge medije učesnike na konkursu. Naime, svake godine više od  80 odsto sredstava predviđenih za medije dobije ova televizija.

Ovakva praksa ne samo da ugrožava medijski pluralizam i raznolikost glasova u javnom prostoru, već i dovodi u pitanje samu svrhu projektnog sufinansiranja, koje bi trebalo da bude usmereno na podsticanje kvalitetnog novinarstva i široke palete medijskih sadržaja.

Grad Novi Pazar među prvima je ove godine raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i očekuje se da će među prvima odlučiti o raspodeli planiranih sredstava za tu namenu u iznosu od 39 miliona dinara. Kako je najveći iznos koji može dobiti jedan projekat ograničen na 32.5 miliona dinara, očekuje se da i ove godine taj ili priblžni iznos dobije upravo Televizija Novi Pazar.

Pozivamo nadležne u Gradskoj upravi u Novom Pazaru da prekinu sa praksom neravnomerne i nepravedne distribucije sredstava i da profesionalno izveštavanje i javni interes budu na prvom mestu prilikom raspodele sredstava.