NUNS: Izveštavanje Pištaljke o poslovanju Veslačkog saveza Srbije je od javnog interesa, Antić da povuče tužbe protiv novinara

0
28
Source/Author: NUNS

Generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije Vladimir Antić traži zatvorsku kaznu za novinarku „Pištaljke“ Snežanu Đurić, jer je izveštavala o nepravilnostima u rukovođenju Savezom na koje je ukazao uzbunjivač.

Prema pisanju „Pištaljke“, Vladimir Antić privatnom krivičnom tužbom za novinarku Snežanu Đurić traži kaznu zatvora od dve godine zbog toga što je uz tekst objavljena njegova fotografija, koja je preuzeta i potpisana sa zvaničnog sajta Veslačkog saveza Srbije. Pored zatvora zbog krivičnog dela „neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka“, on tužbom traži i da se novinarka krivično osudi za uvredu i plati kaznu u iznosu od 450.000 dinara, kao i naknadu štete zbog „pretrpljenog duševnog bola usled povrede časti i ugleda” u iznosu od 200.000 dinara.

Kako navode na sajtu „Pištaljka“, tužbom nije demantovan nijedan navod iz spornog teksta.

Budući da je korišćena fotografija javno dostupna na sajtu udruženja koje se finansira iz budžeta Republike Srbije i da je novinarka pisala o Antićevom rukovođenju Savezom, koje je imalo teške posledice po organizaciju i sportiste, a ne o njegovom privatnom životu, smatramo da novinarka nije prekršila standarde novinarske profesije.

Nezavisno udruženje novinara Srbije smatra da ovakve tužbe pokazuju više karakteristika SLAPP tužbi, koje za cilj imaju zastrašivanje i vršenje pritiska na novinare, kako ne bi pisali o poslovanju sportskog udruženja koje se finansira novcem građana. Samim tim što se troši novac građana Srbije, izveštavanje na ovu temu jeste od javnog initeresa jer građani imaju pravo da znaju na koji način se taj novac troši.

NUNS smatra da je ovakav vid pritiska na novinare neprihvatljiv u demokratskom društvu, kakvom Srbija teži, i zahtevamo da generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije Vladimir Antić povuče sporne tužbe.

Takođe, želimo da ukažemo Vladimiru Antiću da unapredi upravljanje Savezom, kako istinito izveštavanje ne bi nadalje uticalo na njegov duševni bol.

Nezavisno udruženje novinara Srbije

29.5.2024.