NUNS: Opština Bujanovac da omogući novinarima da nesmetano izveštavaju o pitanjima od javnog interesa

0
43
Source/Author: NUNS

Novinar Bujanovačkih Nikola Stevanović udaljen je danas sa sednice Štaba za vanredne situacije u Bujanovcu koja je zasedala zbog požara na gradskoj deponiji koji traje već treći dan. Predsednik opštine Bujanovac i druga nadležna tela treba da omoguće novinarima da neometano izveštavaju o bitnim pitanjima, a plan za sanaciju požara to svakako jeste.

Odluku da je sednica zatvorena za javnost predsednik opštine Nagip Arifi saopštio je nekoliko trenutaka pošto je novinar Nikola Stevanović stigao na sednicu.

Glavni i odgovorni urednik Bujanovačkih Nikola Lazić kaže da požar dugo traje i da su hteli pravovremeno da izveste o planu Štaba.

„Zadnja tri dana građani su na nogama, pisana je i peticija. Hteli smo da izvestimo o tome šta će oni da rade. A sad svi moraju da čekaju njihovo saopštenje. Nema većeg javnog interesa trenutno u regionu“, rekao je Lazić.

On je rekao i da je njihov novinar primetio da je u sali u kojoj se održalo zasedanje Štaba ipak sedeo jedan novinar, koji je i zaposlen u organima opštine.

Pozivamo predsednika opštine Bujanovac i ostale članove Štaba za vanredne situacije da omoguće novinarima da prate buduća zasedanja kako bi mogli na vreme da izveste javnost o bitnim pitanjima koja se tiču kvaliteta njihovog života, kao što je plan za sanaciju požara na gradskoj deponiji. Požar koji se desio na deponiji u Bujanovcu utiče na javno zdravlje, pa je samim tim u interesu javnosti da bude informisana po tom pitanju.

Takođe, podsećamo da je diskriminacija novinara i medija zabranjena i zahtevamo da se svim novinarima koji su zainteresovani za praćenje zasedanja omogući pristup.

NUNS,

11.4.2024.