Odbor za kulturu i informisanje usvojio amandmane Bakareca: Ko treba da kontroliše Telekom?

0
42
Source/Author: N1, S.K.

Odbor za kulturu i informisanje usvojio je amandmane na članove 39 i 41 Predloga zakona o javnom informisanju i medijima, a koje je predložio narodni poslanik Nebojša Bakarec.

Odbor je u pojedinostima razmotrio i Predlog zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Vlada, a na koji su narodni poslanici podneli 130 amandmana.

Vlada i Odbor odlučili su da prihvate dva amandmana i predložili Narodnoj skupštini da ih usvoji. Na navedeni Predlog zakona Odbor za kulturu i informisanje podneo je svoj amandman, na koji je Vlada dala saglasnost.

 

Šta uređuju usvojeni amandmani

Ovim amandmanima se reguliše i „kontrola državne pomoći kada je osnivač pravnog lica društvo kapitala koje obavlja delatnost elektronskih komunikacija, a u skladu sa zakonom kojim se regulišu elektronski mediji, a pod uslovom da nije korisnik državne pomoći u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih članica sa jedne i Republike Srbije sa druge strane, odnosno zakona koji reguliše kontrolu državne pomoći“.

Oba usvojena amandmana uređuju i to da će se državna pomoć ocenjivati na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konkurencije, a koji se primenjuju u EU.

 

Šta praktično znači „kontrola državne pomoći“

Usvajanje ovog amandmana praktično znači da bi poslovanje Telekoma trebalo da kontroliše Komisija za kontrolu državne pomoći. Ta komisija je trenutno još jedna od takozvanih nezavisnih institucija koja je pod kontrolom vlasti.

U ovom scenariju ona bi trebalo da da nepristrasnu odluku o kršenju pravila državne pomoći protiv kompanije koja je u državnom vlasništvu, a koju ta ista vlast kontroliše.