Organizacije civilnog društva: REM mora da produži rok za javnu raspravu o novim pravilnicima

0
51
Source/Author: Koalicija za slobodu medija

Regulatorno telo za elektronske medije odredilo je da javna rasprava povodom nacrta petnaest pravilnika, čije je donošenje u nadležnosti ovog tela, traje 20 dana, odnosno, od 5. do 25. aprila, što je prema zakonu minimalan period za njeno sprovođenje. Imajući u vidu da su ovi pravilnici od suštinkse važnosti za funkcionisanje elektronskih medija i da su brojne organizacije zainteresovanje za učestvovanje u javnoj raspravi, a da je rok za dostavljanje predloga izmena nacrta minimalan, tražimo da se on produži do 25. maja.

Naglašavamo da su organizacije koje čine Koaliciju za slobodu medija značajni akteri na medijskoj sceni, koji su aktivno učestvovali u svim dosadašnjim inicijativama u vezi sa regulatornim okvirom iz oblasti medijskih usluga. Pored toga, organizacije koje se bave ljudskim pravima, podsticanjem razvoja demokratije i građanskog društva takođe su zainteresovane za pitanja obuhvaćena predloženim nacrtima.

Smatramo da je veoma bitno da aktivno učestvujemo u ovoj javnoj raspravi i zato  tražimo da REM produži rok za dostavljanje primedbi, predloga i sugestija na pomenute nacrte pravilnika, kako bismo mogli izvršiti odgovarajuće analize i istraživanja dobre prakse. Takođe, mislimo da je bitno da se održi najmanje još jedna rasprava u prostorijama REM-a.

Zakon o elektronskim medijima propisuje da Regulator sprovodi postupak javne rasprave u pripremi opšteg akta, te da javna rasprava počinje danom objavljivanja nacrta akta na internet prezentaciji Regulatora i traje najmanje 20 dana. Dakle, ZEM ostavlja mogućnost da javna rasprava traje i duže, kao što predviđa i važnost pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti.

Zbog svega navedenog smatramo da je naš zahtev za produžetak javne rasprave osnovan i izvodljiv, kao i da Regulator treba da pokaže da želi konstruktivnu raspravu sa ciljem usvajanja najboljih akata.

Koalicija za slobodu medija koju čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija Fondacija i GS KUM Nezavisnost

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

Građanske inicijative

CRTA

Novi Optimizam

BIRODI

Trag fondacija

Dijalog.net

Partneri Srbija