SafeJournalists: Nova uredba Visokog saveta tužilaštva ugrožava slobodu medija u Albaniji

  0
  195
  slika: canva

  Visoki savet tužilaštva (VST) je u utorak, 11. oktobra, putem aplikacije Whatsapp, saopštio da je usvojena nova uredba ove institucije za komunikaciju sa medijima. Uredba novinarima preti oduzimanjem akreditacije „ako postoje očigledne povrede objektivnosti i profesionalizma, kao i zbog kršenja Ustava, zakona i principa ove uredbe”. U uredbi nije jasno ko će vršiti profesionalnu procenu novinara ili transparentnost njihovog izveštavanja, da bi određivao mere koje preduzima Koordinator za pravo na pristup informacijama u Visokom savetu tužilaštva ili član saveta koji komunicira sa medijima.

  Nezavisni eksperti i medijske organizacije izrazili su zabrinutost povodom nove uredbe. Treba napomenuti da prethodne konsultacije sa novinarima i medijskim organizacijama nisu urađene. Pored toga, uredba ne pravi razliku između pristupa javnim informacijama i dokumentima i zahteva za pristup dnevnim informacijama i komentarima Visokog saveta tužilaštva. Takođe, u akreditacije su uključeni samo novinari, snimatelji i fotografi koji rade za medijske kuće, a izostavljeni su slobodni novinari, blogeri i drugi. Odredba o zabrani bilo kakvog kontakta između novinara i koordinatora Visokog saveta tužilaštva za pravo na informisanje dodatno stvara zabrinutost, jer to znači da kontakt sa novinarima može uspostaviti samo predsedavajući u ovom telu.

  Predstavnica SafeJournalists mreže u Albaniji Blerjana Bino kaže da uredba predviđa da će novinarima, ukoliko ne budu objektivno izveštavali, Visoki savet tužilaštva oduzeti akreditacije, što znači da neće imati pristup informacijama. „Zabrinjavajuće je što Visoki savet tužilaštva sebi pripisuje pravo na profesionalnu procenu rada novinara. Kako ovo telo može da proceni objektivnost izveštavanja? Drugo, čini se da je uredba restriktivnija od postojećih odredbi Zakona o pravu na informisanje, koji je u reviziji kako bi se poboljšao, s obzirom na izazove u njegovoj dosadašnjoj primeni. Svedoci smo još jednog pokušaja javne institucije da zatvori vrata medijima. Iako prepoznajemo probleme sa neredom u informisanju i kvalitetom novinarstva u Albaniji, ne možemo da rešimo probleme lošeg kvaliteta novinarstva sa ograničenim pristupom informacijama, posebno u kontekstu Albanije i raznih zabrinutosti koje su tokom proteklih godina pokrenute u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja“, naglašava Bino.

  SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, poziva Visoki savet tužilaštva da ponovo razmotri novu uredbu, da održi konsultacije sa novinarima, medijskim organizacijama i civilnim društvom pre nego što nastavi sa ovakvom regulativom. Takođe, Visoki savet tužilaštva bi trebalo da obezbedi transparentnost i slobodan pristup javnim informacijama i omogući novinarima da rade svoj posao. 

   

  SafeJournalists mreža će obavestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane o ovom slučaju.

   

  Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

   

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 18. oktobar 2022.

   

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore