BH novinari: Konakovićeva izjava je suprotna EU standardima političke neovisnosti PBS –a, Sarajevo, 9.2.2024.

  0
  43
  Država BH
  Grad Sarajevo
  Ime i prezime Elmedin Konaković
  Pol Muškarac
  Datum 09/02/2024
  Izvor Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari
  Prekršeni zakoni i članovi (nacionalni) Zakon o slobodi informisanja
  Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
  Kako je Udruženje/Udruga BH Novinari reagovalo? Press saopštenje: Upravni dobor BH novinara ocjenjuje posljednju izjavu ministra Konakovićeva apsolutno neprihvatljivom i štetnom za evropski put BiH, budući da se zaštita javnog informisanja i politička neovisnost javnih servisa (uz medijske slobode i sigurnost novinara) nalaze među 14 uvjeta koje država mora ispuniti, kako bi dobila priliku otvoriti pregovore o EU integracijama. U tom kontekstu, UO BH novinara zahtijeva od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da rješavanje krize u naplati i zakonitoj raspodjeli RTV takse u oba bh.etiteta vrate u institucije sistema. Vijeće ministrara i državni Parlament moraju zaustaviti svaki pokušaj „političke trgovine“, prihvatanje „kompromisa“ ili donošenje bilo kakvih rješenja koja će reducirati slobodu izražavanja i pravo građana na pristup javnim i pluralnim izvorima informacija kao temeljnim demokratskim vrijednostima!

  Upravni odbor BH novinara podsjeća kako Konaković godinama, u kapacitetu predsjednika NiP –a i/ili različitih javnih funkcija koje je obnašao, pokazuje elementarno nepoznavanje medijskih sloboda i stadarda slobode izražavanja. Desetine puta je do sada  targetirao novinare/ke i dovodio u pitanje njihovu sigurnost i dostojanstven rad,  koristeći političke manpulacije, pa i institucionalne pritisake. Ovaj put je otišao korak dalje –  brutalno je i politčki nasrnuo na javne servise, demostrirajući potpuno nepoznavanje EU vrijednosti sistema javnog informisanja, unutar kojeg se politička nezavisnost i rad u interesu javnosti nalaze na samom vrhu.