Fizički napadi, Elma Kazagić i Adisa Ibrahimović, Sarajevo, 13.03.2016.

  0
  80
  Država
  Grad
  Pol
  Datum

  Novnarke FTV i N1 TV su pratile skup u Višegradu povodom obilježavanja 70.godišnjice hapšenja Draže Mihajlovića, kada su ih fizički napali pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta,  nanijevši im fiziče povrede i oštetivši tehničku opremu.