Kërcënime tjera ndaj gazetarëve, Berat Miftari, Prishtinë, 01.06.2014.

  0
  96
  Shteti
  Gjini
  Data
  Qyteti
  Lloj i incidentit
  Nga kush a : 1 : { i :
  Shkelësi / i dyshuari a:0:{}
  Lloji i medias: a : 1
  Prokurori Publik a:0:{}
  Emri i shkelësit / të dyshuarit s:6:"a:0:{}";
  Kryerësi I veprës wshtw dwnuar, lloji I dënimit: a:0:{}
  A është raportuar incidenti tek policia/autoritetet ? a : 1

  Më 01.06.2014 AGK ka pranuar një ankesë të ushtruesit të detyrës në Radio Kosova 2, Berat Miftari I cili ka qenë në një presion psikologjik nga drejtori I radio Kosovës, Azem Bujupi. Rasti është hapur në polici.