Ostale prijetnje novinarima, Dnevni avaz, Sarajevo, 28.06.2021.

  0
  32
  Država BH
  Grad
  Pol Grupa (imena pojedinačno ukoliko je moguće)
  Datum 28/06/2021
  Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
  Kako je Udruženje/Udruga BH Novinari reagovalo? UO BHN je izdao saopštenje za javnost kojom je osudio ovakve sudske odluke koje ne smiju ugrožavati ekonomski opstanak medija u BiH. UO BHN je naglasio da je pri donošenju sudskih odluka u vezi sa tužbama za klevetu ili (ne)izvršenjem sudskih presuda neophodno pronaći balans između ekonomske snage medija, javnog interesa i prava na obeštećenje. Navedena odluka Općinskog suda u Sarajevu protiv „Avaz roto-pressa“ primjer je postupanja pravosuđa mimo standarda i prakse EU, u kojoj odštetni zahtjevi u ovakvim slučajevima moraju biti razumni i ne smiju ni na koji način dovesti u pitanje ekonomski opstanak medija.

  Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari izražava duboku zabrinutost zbog odluke Općinskog suda u Sarajevu, tačnije Rješenja o izvršenju po kojem je firmi „Avaz-roto press“ sa računa zaplijenjeno više od 212.000 KM radi naplate dosuđenih sudskih penala i troškova izvršnog postupka, a nakon presude po tužbi za klevetu koja datira iz 2009. godine.