Prijetnje medijskim kućama, Face TV, Sarajevo, 06.02.2023.

  0
  150
  Država BH
  Grad Sarajevo
  Pol Grupa (imena pojedinačno ukoliko je moguće)
  Datum 06/02/2023
  Ime medija Face TV
  Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
  Prijetnje medijskim kucama i novinarskim organizacijama Objave zvaničnika protiv medija date putem medija

  Na web stranici Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) objavljeno je Rješenje o novčanoj kazni u iznosu od 15.000 KM za Face TV zbog, kako se navodi u obrazloženju, nepoštivanja „općeprihvaćenih standarda pristojnosti u programskim sadržajima“. Face televizija je kažnjena nesrazmjerno visokom kaznom jer je urednik Senad Hadžifejzović u jednoj od svojih emisija, komentirajući postupak koji je RAK prethodno pokrenuo u vezi sa snimkom na kojem je Hadžifejzović navodno pitao treba li „ubiti“ Milorada Dodika, upotrijebio psovku.

  Eksperti za vještačenje audio snimaka koje je angažovao RAK koncem novembra prošle godine dostavili su izvještaj RAK-u u kojem su naveli da je nemoguće utvrditi šta je Hadžifejzović tačno rekao, ali da je najvjerovatnije izgovorio „smijeni, smiri, um…“ – što odgovara i Hadžifejzovićevoj tvrdnji da je rekao „umiri“, a ne „ubiti“. Nakon ovog vještačenja RAK je bio primoran obustaviti postupak protiv Face TV, a time je u vodu pala i ranija najava direktora RAK-a Draška Milinovića o „rigoroznim mjerama“ koje će biti upotrijebljene protiv Hadžifejzovića zbog izjava o Dodiku.