Pritisci na medije – Nacrt o kriminalizaciji klevete i uvrede, Banja Luka, 23.03.2023.

  0
  129
  Država BH
  Grad Banja Luka
  Pol Grupa (imena pojedinačno ukoliko je moguće)
  Datum 23/03/2023
  Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
  Ostale prijetnje novinarima D

  Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima smatraju porazom demokratije, slobodnog društva i slobodnog novinarstva odluku Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) da usvoji Nacrt zakona kojim se predviđa kriminalizacija klevete.

  Ovaj postupak treba zapamtiti kao školski primjer neodgovornog postupanja 49 narodnih poslanika koji su, glasajući „za“, svoje glasače – građane Republike Srpske, novinare, medije, organizacije civilnog društva i sve druge institucije i organizacije lišili prava na slobodu izražavanja i mišljenja, slobodnog širenja i primanja informacija.

  Osim nepoštivanja interesa građana, vladajuća koalicija u NSRS je pokazala ne samo da ne poznaje međunarodne standarde zaštite slobode izražavanja i medija, već da ne poštuje prijedloge, zahtjeve i preporuke domaćih medija i novinarskih asocijacija, međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Vijeća Evrope, OSCE-a, evropskih medijskih asocijacija, ambasada i svih drugih koji su pokušali objasniti poslanicima štetnost njihovog postupka i ograničavanja prava na slobodu izražavanja.