Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara, Crna Gora

    0
    212

    Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.