Srbija: Novinarska udruženja meta finansijske istrageBEOGRAD, 03.08.2020. – Uprava za sprečavanje pranja novca srpskog Ministarstva finansija poslala je 13. jula bankama zahtev tražeći da dostave informacije u vezi sa bankarskim dokumentima 37 civilnih organizacija, medija i 20 pojedinaca. Na ovom spisku se pojavljuju podružnice Evropske federacije novinara (EFJ), Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

Zahtev se odnosi na sve dinarske i devizne račune i transakcije od januara 2019. godine i ima za cilj „da utvrdi da li su nevladine organizacije i pojedinci povezani sa pranjem novca ili terorizmom“. Lista, koja obuhvata i Balkansku istraživačku mrežu  BIRN, Mrežu za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, objavljena je u srpskim medijima 27. jula.

„Upitno je da li je to stvarno odlučnost države da se bavi fenomenom pranja novca i finansiranja terorizma, ili je to aktivnost usmerena protiv pojedinaca i organizacija koji imaju kritičko mišljenje i ukazuju na negativne pojave u društvu“, rekao je UNS u saopštenju.

„Ovaj potez državnih vlasti tumačimo kao ozbiljan pritisak na slobodu izražavanja i još jedan pokušaj diskreditacije profesionalnih novinara i novinarskih udruženja, medija i drugih OCD-a, rekao je Željko Bodrožić, predsednik NUNS-a. Nemamo ništa protiv bilo kakve kontrole, naš rad je inače podložan različitim vrstama unutrašnjih i eksternih revizija, ali tražimo od nadležne institucije da nas obavesti na osnovu čega su svi sa liste osumnjičeni, odnosno koji pokazatelji i rizici podržavaju osnove sumnje pokretanja postupka kontrole od strane Uprave za sprečavanje pranja novca. “

EFJ smatra ovaj potez još jednim pritiskom na slobodu medija, istraživačko novinarstvo  i kritičke glasove u Srbiji: „Podržavamo zahteve naših saradnika da se što pre sazna kako je Ministarstvo finansija sastavilo ovu listu i po kojim osnovama. Ako se radi o zastrašivanju, kao što se čini, zahtev treba da bude odbačen.”

Kao deo  mehanizma brzog reagovanja za slobodu medija (MFRR), EFJ će pažljivo nadgledati istrage. Slučaj je prijavljen platformi Saveta Evrope i platformi  Mapiranja slobode medija.

Ova izjava deo je mehanizma brzog reagovanja  za slobodu medija (MFRR), sveevropskog mehanizma, koji prati, nadgleda i reaguje na kršenja slobode štampe i  slobode medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima. Ovaj projekat, koji sufinansira Evropska komisija, pruža pravnu i praktičnu podršku, javno zalaganje i informacije radi zaštite novinara i medijskih radnika.


EFJ, Beograd, 03/08/2020