Usvojen anti-SLAPP zakon EU koji štiti novinare i branitelje ljudskih prava

0
25
Source/Author: Dnevni evropski servis

Savet EU 19. marta je usvojio zakon o zaštiti ljudi koji govore o stvarima od javnog interesa od uvredljivih tužbi koje imaju za cilj da ih ućutkaju.

Koristi od brojnih proceduralnih zaštita i mera u novoj direktivi imaće ljudi koji su mete strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP), a obično je reč o novinarima i braniteljima ljudskih prava.

Kako se navodi u saopštenju Saveta, lica koja su mete u SLAPP slučajevima mogu da traže od suda da odbaci očigledno neosnovane zahteve u najranijoj mogućoj fazi.

Ako se utvrdi da je postupak uvredljiv, sud može da odluči da podnosilac zahteva plati troškove procedure. Takođe može da mu naloži, ako je u skladu sa nacionalnim zakonom, da nadoknadi štetu koju je pretrpeo tuženi.

Kako bi se obeshrabrilo podnošenje SLAPP tužbi, sudija može da odluči da onog koji je inicirao tužbu kazni, saopštio je Savet.

Direktivom je regulisano i pitanje prekograničnih slučajeva, uključujući kada je SLAPP pokrenut u trećoj zemlji protiv osobe koja živi u EU.

Navodi se i da članice EU moraju da uvedu pravila koja bi omogućila udruženjima, organizacijama i sindikatima da podrže optuženog ili pruže informacije u postupku.

U cilju dalje podrške žrtvama SLAPP, članice će obezbediti, na jednom mestu, informacije o proceduralnim zaštitama i dostupnim „lekovima“.

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku EU a članice će imati dve godine da je prenesu u nacionalna zakonodavstva.

Izvor: Dnevni evropski servis