Vrhovno javno tužilaštvo: Od juna do septembra 18 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara, 60 od početka godine

0
100
Source/Author: Bezbedni novinari

Stalna radna grupa za bezbednost novinara (SRG), koju čine predstavnici šest novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, AM, ANEM i AOM), tužilaštva i policije, u svom redovnom kvartalnom biltenu objavila je podatke o napadima na novinare od jula do septembra 2023. godine. Misija OEBS-a u Srbiji učestvuje u radu SRG od njenog osnivanja u januaru 2017. godine.

U svom kvartalnom izveštaju, koji je Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) dostavilo Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara (SRG), stoji da je u poslednja tri meseca bilo 18 prijavljenih slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara i novinarki – u julu 8, avgustu 6 i septembru 4.

U prvih devet meseci ove godine (01. januar – 30. septembar 2023. godine), kaže se u izveštaju VJT, formirano je ukupno 60 takvih predmeta (bilo ih je 14 od januara do marta, a 28 od apila do jula). Ovaj broj je nešto manji u odnosu na isti period prošle godine (01. januar – 30. septembar 2022. godine) kada je tužilaštvo zabeležilo 65 slučajeva.

SRG je 19. septembra održala redovni tromesečni sastanak na kome su razmatrani aktuelni slučajevi pretnji i napada na novinare i razmenjene informacije o rezultatima istraga u pojedinim starijim slučajevima. Takođe se razgovaralo i o primerima dobre prakse i izazovima sa kojima se Grupa suočava.

VJT je izvestilo da je od januara do septembra u slučajevima ugrožavanja sigurnosti novinara doneto 16 prvostepenih ili konačnih odluka, što je nešto više od četvrtine ukupnog broja predmeta (26,67 odsto). Od toga je pet  prvostepenih ili konačnih odluka doneto od jula do septembra.

Ovaj prosek je nešto niži od proseka prethodnih godina. Recimo, od 1. januara 2016. godine do danas prvostepena ili konačna odluka doneta je u skoro 60 odsto slučajeva (59,49 odsto). Prošle godine se to dogodilo u gotovo polovini slučajeva, dok ih je 2021. bilo 54 odsto.

Kao i u ranijim periodima, najčešće se u slučajevima prijavljenim između jula i septembra radilo o kršenju člana 138 Krivičnog zakonika, uglavnom zbog ugrožavanja sigurnosti novinara pretnjama. Razmatrani su slučajevi pretnji Dragoljubu Petroviću, glavnom i odgovornom uredniku lista Danas, Ivi Ogarević, novinarki Blica, Sanji Petrov iz vranjske Slobodne reči (predmet ustupljen tužilaštvu u Vranju), kao i dva slučaja pretnji Jeleni Trajković sa Sport kluba, kao i mnogi drugi.

Novinarska udruženja nastavljaju da beleže veći broj različitih vrsta napada i pritisaka na novinare u odnosu na tužilaštvo. Njihova statistika je različita i zato što novinari ne prijavljuju tužilaštvu sve napade, ali i zato što udruženja u baze stavljaju i različite forme pritisaka na novinare koji ne predstavljaju krivična dela.

U svojoj Bazi napada na novinare NUNS navodi da je do 30. septembra ove godine bilo 146 slučajeva napada i pritisaka na novinare. Od 13 juna, kada ih je bilo 99, broj napada i pritisaka je uvećan za 47. Od ukupnog broja, bilo je osam fizičkih, jedan napad na imovinu, 36 verbalnih pretnji i 101 pritisak.

Predstavnici SRG su, posle Vranja, Niša i Novog Sada u prvoj polovini godine, 19. septembra posetili i Pančevo kako bi zajedno sa lokalnim novinarima, i predstavnicima policije i tužilaštva razmotrili bezbednosnu situaciju u kojoj medijski profesionalci rade. Posete su organizovane okviru projekta „Sistem prevencije nasilja i zaštite novinara”, podržanog od Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva informisanja i telekomunikacija i uz podršku Misije OEBS-a.

Član SRG Veran Matić razgovarao je početkom avgusta i sa ministarkom pravde Majom Popović o pitanjima vezanim za bezbednost novinara. Na sastanku je ukazano na potrebu boljeg normativnog uređivanja zaštite bezbednosti novinara, dok je Matić upoznao ministarku sa radom SRG, funkcionisanjem 24/7 SOS telefona za prijavljivanje pretnji i napada na novinare i prednostima uspostavljanja sistema kontakt tačaka VJT, policije i novinarskih udruženja, kako bi se hitno reagovalo u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara i medijskih radnika.

Celokupan bilten SRG za period jul-septembar možete pronaći ovde.

 

Izvor: Bezbedni novinari