Zgjedhen dy anëtarë të KPM-së

0
231

Zgjedhen dy anëtarë të KPM-së

PRISHTINË, 18.04.2018 – Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur dy anëtarë të Komisionit të Pavarur për Media (KPM), Violeta Hyseni-Kelmendi dhe Maja Sllaviq.

Nga komuniteti shumicë shqiptar, Violeta Hyseni-Kelmendi mori 54 vota, ndërsa nga komuniteti serb, Maja Sllaviq  mori 58 vota.

Ndërkaq për anëtarë të komisionit nga radhët e komunitetit tjetër u vendos të përsëritet konkursi pasi që kandidatët e paraqitur nuk arritën të marrin votat e mjaftueshme.

Mandati i anëtarit të KPM-së është 3-vjeçar.