U Crnoj Gori za pola godine četiri napada na novinare

www.paragraf.me

PODGORICA, 03.08.2018. – Upravi policije Crne Gore od decembra prošle do početka jula ove godine prijavljena su četiri napada na novinare ili njihovu imovinu.

U Polugodišnjem izvještaju Vlade Crne Gore za Poglavlje 23, navedeno je da su to prijetnje novinaru Seadu Sadikoviću, kao i postavljanje eksplozivne naprave ispred njegove kuće, prijetnje novinarki Jeleni Jovanović, ranjavanje novinarke Olivere Lakić, te oštećenje prostorija dnevnih novina Sloboda. Do sada su riješeni slučajevi u kojima su oštećeni Sadiković i Jovanović.

„U predmetima u kojima nijesu otkriveni počinioci KD izvršenih na štetu novinara preduzimaju se radnje u kontinuitetu u cilju otkrivanja“, navodi se u dokumentu.

U odgovoru na sugestiju da uvedu sistem preventivnih mjera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara iz Uprave policije su istakli da se u kontinuitetu vrše operativne provjere na terenu. Rekli su  da to rade „u odnosu na lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost novinara i vrši se analiza stanja u pisanim i elektronskim medijima, tj. da li njihova trenutna aktivnost može imati za posljedicu i ugrožavanje sigurnosti zaposlenih u tim medijma“.

U dokumentu je istaknuta i preporuka da se mora „osigurati zaštita novinara od prijetnji i nasilja, naročito kroz efikasne istrage prethodnih napada i odvraćajuće kazne“. Kao i da je „potrebno ponovo ispitati i izmjeniti zakonsku regulativu i institucionalni okvir za zaštitu slobode medija“.

Najveći problem u radu Komisije za istrage napada na novinare i imovinu medija, kako je navedeno,  predstavljala je činjenica da sa rezultatima njenog rada nije bila upoznata javnost, jer izvještaji o radu nijesu objavljivani do decembra prošle godine.

U dokumentu se navodi da je do te promjene došlo tek nakon inicijative 11 nevladinih organizacija, te da se izvještaji o radu Komisije objavljuju od 27. decembra 2017. godine.

Iz Vlade navode da je u slučaju napada na Mladena Stojovića, Komisija utvrdila propust tužilaštva koje nije saslušalo dva lica, te da ih je nakon objavljivanja izvještaja tog tijela, Osnovno državno tužilaštvo iz Bara saslušalo.

„O realizaciji drugih preporuka, nemamo informaciju, iako smo od Generalnog sekretarijata tražili izvještavanje o tome“, ističe se u Izvještaju.

Takođe, dodaje se da je Vlada obavezna da preporuke Komisije uputi na prave adrese i da se stara o njihovoj realizaciji, ali da o tome nema informacija.

 


SMCG, Podgorica, 03/08/2018