Klub novinara Unsko – sanskog kantona medijsku kuću JP RTV Bihać

0
310
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

Bihać, 03.05.2017. – Klub novinara Unsko – sanskog kantona je u  okviru javne debate  povodu Dana slobode medija, održane u Bihaću, jednoglasno, podržala medijsku kuću JP RTV Bihać:

Oštro osuđujemo sve pritiske na medije, pogotovo kada se uskraćuju egzistencijalne potrebe zaposlenih, kao što je u ovoj kući gdje uposlenici nisu dobili pet ličnih dohodaka, a nemaju ni podršku menadžementa i gradske uprave, u rješavanju njihovog statusa. Klub novinara USK očekuje razumijevanje i podršku gradskog vijeća i gradonačelnika, te da će u što skorije vrijeme uposlenici JP RTV Bihać, primiti zarađene plate i početi bezbrižnije obavljati svoje radne zadatke.

Cijenimo da uvažavate i poštujete 51-godišnju tradiciju ove medijske kuće i plejade novinara koji su utkali dio svog radnog vijeka i angažmana, poštujući profesionalizam, njegujući ljudske i novinarske slobode. Većina uposlenika je puni angažman pružala i u ratnom periodu, kada su građani čuli glas Radio Bihaća i osjećali, kao jedini prozor u svijet.

BIHAĆ,03. 0 5. 2017.godina

Predsjednik Kluba novinara USK
Senudin Safić