AEM: Pojedini portali izbjegavaju registraciju

0
288
Source/Author: SMCG

PODGORICA, 22.08.2020. – Od uspostavljanja Registra pružaoca usluga elektronskih publikacija Agencije za elektronske medije, u Crnoj Gori su registrovana 82 portala. 

Međutim, iz Agencije apeluju da svi koji to do sada nisu uradili, registruju portal u skladu sa zakonskim propisima.

“U posljednje vrijeme uočili smo postojanje portala koji nijesu izvršili svoje zakonske obaveze da se upišu u Registar i da obezbijede identifikaciju. Uvažavajući činjenicu da nemamo podatke na osnovu kojih bismo bili u mogućnosti da određene portale kontaktiramo koristimo priliku da ih pozovemo da, saglasno Zakonu, izvrše upis u Registar i da na svom portalu objave identifikacione podatke”, kazali su iz Agencije.

Pojašnjavaju da u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima Agencija vodi Registar pružalaca usluga elektronskih publikacija (Registar), koji se nalazi na njihovom sajtu.

“Upis u Registar je moguće izvršiti isključivo na osnovu prijave koju pružalac usluge elektronske publikacije (portala), podnese Agenciji. Zbog nepotpuno regulatornog okvira za ovu oblast, Agencija nema zakonsku mogućnost da, portalu koji ne dostavi prijavu za upis u Regista, izrekne upravno-nadzorne mjere ili novčanu kaznu za prekršaj”, kazali su iz Agencije.

S obzirom da Agencija ne može samoinicijativno vršiti upis u Registar, više puta su, kako su kazali, uputili poziv portalima da dostave prijavu za upis u Registar i obezbijede identifikaciju.

“Identifikacija portala podrazumijeva njihovu obavezu da objave informacije koji bi korisnicima omogućili pristup podacima o nazivu pružaoca portala, adresi sjedišta, odnosno prebivališta, adresi elektronske pošte ili internet stranici pružaoca AVM usluge, odnosno nadležnom organu pružaoca portala ili nadležnom regulatornom organu.