Apelacioni sud potvrdio presudu zbog pretnji novinarima N1

0
393
Source/Author: N1
Source/Photo: Foto: N1

BEOGRAD, 27.10.2017. – Apelacioni sud u Beogradu odbio je, kao neosnovanu, žalbu Zlatka Milenkovića na presudu kojom je proglašen krivim zbog ugrožavanja sigurnosti novinara televizije N1. Milenković je, presudom Višeg suda u Beogradu, osuđen uslovno na godinu dana zatvora.

Apelacioni sud je u obrazloženju naveo da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i ocenio sve okolnosti kao i da je krivična sankcija budem pravilno odabrana i njena visina pravilno odmerena.

“Od olakšavajućih okolnosti na strani Milenkovića sud je cenio njegovo korektno držanje pred sudom, porodične prilike odnosno da je oženjen I otac jednog maloletnog detata, kao i teške ekonomske prilike dok je kao otežavajuću okolnost cenio njegovu raniju osuđivanost pa je pravilno postupio kada je okrivljenom izrekao uslovnu osudu”.

Viši sud je u avgustu obrazlažući presudu naveo da je Milenković, svestan svog dela i činjenice da je ono zabranjeno, ugrozio živote i sigurnost novinara redakcije N1 u Beogradu, pretnjom da će napasti na njihov život ili njima bliskih lica.

U presudi se dodaje da se radi o dve pretnje upućene sa profila “Strahinja Milenković” na društvenoj mreži Fejsbuk.

MIlenković je na sudu priznao da je uputio pretnje novinarima N1, zbog toga što je tog dana bio nervozan jer nije primio platu, da mu objave N1 stalno izlaze na profilu i da ne zna kako da ih blokira, da je “N1 američka televizija koja izvrće činjenice” i da ga nervira kad je gleda.

Milenković je dodao da je poruke napisao u besu, nakon što je video jednu od vesti na N1 o povećanju plata, ali da nisu upućene nikome lično, kao i da nije imao nameru da uradi bilo šta od onoga što je napisao.

Sud smatra da Milenkovićeve radnje imaju sva obeležja krivičnog dela za koje se tereti, da je jasno određen krug lica na koje se pretnje odnose i da se oni lako mogu identifikovati, kao i da se pretnja takvog tipa može lako identifikovati.

Kako je ocenio sud, pretnja je takva da “objektivno može stvoriti osećaj uznemirenja, nesigurnosti i straha za ličnu bezbednost kod članova redakcije i zaposlenih na N1 televiziji”.

Sud je utvrdio da su poruke “prvi ćete osetiti osvetu”, “ja prvi imam želju da koljem”, “ubiti izdajnika… nije ubistvo”, “kako ćete da izginete vi i vaše porodice” ozbiljne, da su shvaćene ozbiljno i stvarno, kao i da su oštećeni bili uplašeni za svoj i živote svojih porodica.